:::

Giải đáp những vấn đề về lớp huấn luyện hướng dân viên du lịch đối với nhóm ngôn ngữ ít hiếm

nhãn
vị trí
Lượt : 681
Ngày : 2016/3/10
Cập nhật : 2016/3/10 下午 04:32:00

Q1 : Xin hỏi, mục đích mở “ Lớp huấn luyện hướng dẫn viên du lịch dành cho nhóm ngôn ngữ ít hiếm” là gì?
A1 : Khách du lịch Đông Nam Á đã trở thành nguồn du khách trọng yếu của ngành du lịch Đài Loan, Cư dân mới có ưu thế về mặt ngôn ngữ gốc, nếu có thể thực hiện công việc hướng dẫn viên du lịch, tiếp các đoàn du lịch đến từ đất nước của mình, sử dụng ngôn ngữ gốc lưu loát để giới thiệu thắng cảnh du lịch ở Đài Loan, tin rằng chất lượng phục vụ du khách sẽ được cộng điểm nhân đôi. Qua đó có thể cải thiện tình trạng thiếu hụt nhân lực hướng dẫn viên du lịch hiện nay.
Do hướng dẫn viên du lịch phải có bằng cấp Trung học phổ thông trở lên, và cần phải thông qua thi cử đạt yêu cầu do Bộ thi cử tổ chức hàng năm“ Thi giám định chuyên môn và kỹ năng hướng dẫn viên du lịch phổ thông”. Sau khi lấy được văn bằng mới có thể đảm nhiệm vị trí hướng dẫn viên du lịch. Cho nên để hỗ trợ Cư dân mới có trình độ văn hóa Trung học phổ thông trở lên có thể tham gia thi lấy văn bằng. Cục tham quan du lịch Bộ Giao thông đặc biệt mở lớp huấn luyện hướng dẫn viên du lịch cho nhóm ngôn ngữ ít hiếm”.

Q2 “ Lớp huấn luyện hướng dẫn viên du lịch dành cho nhóm ngôn ngữ ít hiếm” sẽ khai giảng từ khi nào ?
A2 : Để hỗ trợ Cư dân mới có bằng cấp Trung học trở lên tham gia thi cử “ Văn bằng chuyên môn và kỹ năng hướng dẫn viên du lịch” do Bộ thi cử tổ chức hàng năm ( thường sẽ ghi danh vào cuối tháng 12, và mùa thi cử hành vào tháng 3 năm sau). Cục tham quan du lịch Bộ Giao Thông kế hoạch sẽ mở “ Lớp huấn luyện hướng dẫn viên du lịch dành cho nhóm ngôn ngữ ít hiếm”, thời gian học từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, thông tin khai giảng sẽ được thông báo trên “ Trang thông tin phát triển bồi dưỡng nhân lực Cư dân mới”

Q3 : Xin hỏi tham gia“ Thi lấy bằng hướng dẫn viên du lịch dành cho nhóm ngôn ngữ ít hiếm”, chi phí là bao nhiêu?
A3: Hiện nay chi phí tham gia thi cử sẽ do Cục tham quan du lịch Bộ Giao Thông hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không