:::

Huấn luyện nghề nông dành cho Cư dân mới trước khi vào nghề

nhãn
vị trí
Lượt : 265
Ngày : 2016/3/10
Cập nhật : 2016/3/10 下午 04:30:00

1.Trên cơ sở xúc tiến công ăn việc làm cho cư dân trong nước và giúp bổ sung nguồn nhân lực cho nông nghiệp, hoạt hóa nhân lực nông thôn. Ủy ban Nông nghiệp Viện hành chính kết hớp với Bộ Lao động và chính quyền địa phương thành phố, huyện (thị) tổ chức “ Kế hoạch ban thưởng khuyến khích cư dân phát triển nông nghiệp”, mong qua đó, kế hoạch được sự ủng hộ của Cư dân mới nhiệt tình tham gia, trở thành nguồn nhân lực chủ yếu trong các vụ mùa thu hoạch rộn ràn, cũng như là đại diện mang tính ổn định và đạt hiệu quả cao trong ngành nông nghiệp.
2.Đối với việc thí điểm triển khai chương trình đầu tiên, sẽ thực hiện mở lớp huấn luyện chuyên ngành về nông nghiệp. Đối với các ngành nông, lâm, súc, ngư có sự khác biệt về chuyên môn thì sẽ mở lớp riêng biệt, sẽ mời giáo sư có kinh nghiệm thâm niên phong phú để truyền dạy kỹ năng nông nghiệp. Đối với đối tượng làm nghề nông muốn tham gia chương trình này sẽ là 1 tay nghề ổn định bền vững. Trong tương lai, thành viên tham gia được kỹ năng chuyên môn có thể tiếp tục hỗ trợ trong nghề sản xuất nông lâm nghiệp tại địa phương, hoặc tư đầu tư phát triển sản xuất khác, giúp họ trở thành chiến binh trong ngành nông nghiệp Đài Loan.
3.Theo thông tin tiến độ của Bộ Lao động về kế hoạch nêu trên, sẽ cập nhập đăng tải tin tức trên trang thông tin mới nhất.
4.Do sự thiếu hụt nhân lực nông nghiệp trong nước, vì thế thúc đẩy“ Kế hoạch hoạt hóa nhân lực nông nghiệp và phát triển nông thôn”, thực hiện thí điểm điều động lao động thời vụ theo mùa. Ủy ban nông nghiệp tổ chức tuyển dụng lao động nông nghiệp tại địa hóa hoặc lao động ở khu vực lận cận, trong đó gồm cả Cư dân mới và người dân tộc bản địa. Mở các lớp huấn luyện kỹ năng nông nghiệp, hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp, quảng bá tiêu thụ nông sản phẩm, giới thiệu thị trường việc làm nghề nông. Sắp tới, năm 2016 sẽ tiếp tục nhân rộng kế hoạch này được lâu dài.
5.Thông tin liên quan lớp huấn luyện chuyên ngành nông nghiệp, Cư dân mới có thể tìm kiếm và ghi danh trên trang web, các thông tin khác cũng được đăng tải trên trang Học viện nông dân của Ủy ban nông nghiệp (http://academy.coa.gov.tw/)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không