:::

Chuyên mục hỗ trợ việc làm dành cho Cư dân mới

nhãn
vị trí
Lượt : 293
Ngày : 2016/3/10
Cập nhật : 2016/3/10 下午 04:22:00

Chuyên mục hỗ trợ việc làm dành cho Cư dân mới: vị trí tuyển dụng, thông tin lý lịch cá nhân, lớp học kỹ năng tay nghề, thông tin cần thiết việc làm v.v…

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không