:::

Kênh thông tin việc làm Bộ Lao động

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Lượt : 317
Ngày : 2016/3/10
Cập nhật : 2016/3/10 下午 04:18:00

(一)Đường dây phục vụ miễn phí tư vấn việc làm 24/24 của Bộ Lao động : 0800-777-888
(二)Có thể truy cập trang website của Bộ Lao động “Đài Loan tạo việc thông” để tìm đọc thêm thông tin giới thiệu việc làm. Trang “Đài Loan tạo việc thông” tập hợp nhiều cơ hội việc làm trên toàn quốc, đăng tải tìm tài tìm việc và nhiều cơ hội việc làm công nhân viên hành chính do các cơ quan nhà nước công lập hoặc công ty dân lập, đoàn thể dân gian cung cấp.

Trang website : http://www.taiwanjobs.gov.tw

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không