:::

Có Thẻ cư trú không cần xin cấp phép lao động

nhãn
vị trí
Lượt : 289
Ngày : 2016/3/10
Cập nhật : 2016/3/10 下午 03:59:00

Nhằm tăng cường chăm sóc Cư dân mới là Hôn phối nước ngoài và Đại lục Trung quốc, Sở Di dân Bộ Nội chính quyết định từ ngày 16 tháng 2011, trên Thẻ cư trú thêm dòng ghi chú : “ Người có Giấy chứng nhận này làm việc không cần xin Giấy phép lao động”, để đảm bảo quyền lợi làm việc của họ ở Đài Loan.
Theo những quy định liên quan trong “Luật phục vụ việc làm” và “Điều lệ quan hệ người dân khu vực Đại Lục và khu vực Đài Loan”, Hôn phối Đại Lục Trung quốc và Hôn phối nước ngoài có được giấy phép Thẻ cư trú tại Đài Loan khác với các đối tượng là người nước ngoài, họ không cần phải xin giấy phép lao động tức được phép làm việc tại Đài Loan.

Đơn vị tư vấn : Sở Di dân Bộ Nội chính
Đường dây tư vấn : 02-23889393 nội bộ 3122

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không