:::

နိုင်ငံခြားပညာအရည်အချင်းအတည်ပြုခြင်းဆောင်ရွက်ချက်

Label
Location
Hit : 215
Date : 2016/3/9
Updated : 2017/12/5 下午 04:27:00

၁. နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ပညာအရည်အချင်းအတည်ပြုခြင်း
တက္ကသိုလ် ကောလိပ်ကျောင်းများ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီရန်၊ ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့ ကူညီတိုက်တွန်းရန် နိုင်ငံခြားပညာအရည်အချင်းဖြင့် ကျောင်းဝင်လာသောကျောင်းသား၏ ပညာအရည်အချင်းကိုအတည်ပြုခြင်းဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်အား တက္ကသိုလ််ကျောင်းများမှ သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံခြားပညာအရည်အချင်းအတည်ပြုနည်းလမ်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်အမည်စာရင်း ကိုးကားရှာဖွေစုံစမ်းရန်
နိုင်ငံခြားရောက်ထိုင်ဝမ်သံရုံးမှ ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရကျောင်းအာဏာပိုင်ရုံး သို့မဟုတ် ၎င်းကအသိအမှတ်ပေးသော ပညာရေးအကဲဖြတ်အဖွဲ့အစည်းက အတည်ပြုသောကျောင်းများကိုသာ စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။

၂. အထက်တန်းကျောင်းပညာအရည်အချင်းအတည်ပြုခြင်း
အထက်တန်းကျောင်းမှ ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံခြားပညာအရည်အချင်းအတည်ပြုနည်း

Was this information helpful? Yes    No