:::

နိုင်ငံသားသစ်နေထိုင်မှုဆိုင်ရာလိုက်လျောညီထွေနိုင်ရန် လမ်းညွှန်အကောင်အထည်ဖော်စီမံကိန်း

Hit : 223
Date : 2016/3/9
Updated : 2017/11/15 下午 03:52:00

နိုင်ငံခြားမှအိမ်ထောင်ဖက်များ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးလမ်းညွှန်ချက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက််ရန်အတွက် ၎င်းတို့အား ထိုင်ဝမ်တွင်လိုက်လျောညီထွေစွာနေထိုင်နိုင်သည့်စွမ်းရည်တိုးတက်လာစေရန်၊ ဤနိုင်ငံ၏နေထိုင်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေသားကျစေရန်၊ တိုင်းသူပြည်သားနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်ခြမ်းမြေ့သောအိမ်ထောင်စုနှင့် ယဉ်ကျေးမှုမျိုးစုံပြည့်ဝသောပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ်ပူးပေါင်းဖန်တီးမည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မလိုက်လျောနိုင်ခြင်းကြောင့် ပေါက်ပွားလာမည့် အိမ်ထောင်ရေးနှင့််လူမှုရေးဆိုင်ရာပြဿနာအမျိုးမျိုးှကို ရှောင်ကြဉ်ရန် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက ”နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်များ စားဝတ်နေရေးလိုက်လျောညီထွေမှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ဆောင်ရွက်ချက်အကောင်အထည်ဖော်စီမံကိန်း”ကိုအထူးစီမံတင်ပြထားသည်။ ယင်းစီမံကိန်း၏ဆောင်ရွက်မှုခံယူနိုင်သူမှာ ထိုင်ဝမ်တိုင်းသူပြည်သား၏အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်ပြီး ဤနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရှိသေးသောနိုင်ငံခြားသား၊ နို်င်ငံမဲ့သူ၊ တရုတ်နိုင်ငံသားနှင့်ဟောင်ကောင်မကာအိုဒေသနေထိုင်သူ၊ သို့မဟုတ် ဤနိုင်ငံသားအဖြစ််ခံယူပြီး ဆက်လက်စောင့်ရှောက်လမ်းညွှန်ရန်လိုအပ်သူတို့ ပါ၀င်သည်။
သမိုင်း
၁.
နိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံမှအိမ်ထောင်ဖက်နေထိုင်မှုဆိုင်ရာလိုက်လျောညီထွေနိုင်ရန်လမ်းညွှန်အကောင်အထည်ဖော်စီမံကိန်း (၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇွန် လ ပြင်ဆင်)
၂. ရွှေ့ပြောင်းလာသောနိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံမှအိမ်ထောင်ဖက်ဆိုင်ရာလက်ရှိတုန့်ပြန်ချက် (စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းကောင်စီ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇွန် လ ၁၆ ရက်)
၃. နိုင်ငံခြားနှင့်တရုတ်နိုင်ငံမှအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်၎င်းမိသားစု၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ (၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ လ မှ ဒီဇင်ဘာ လ ထိ)
၄. နိုင်ငံခြားအိမ်ထောင်ဖက်နေထိုင်မှုဆိုင်ရာလိုက်လျောညီထွေနိုင်ရန်လမ်းညွှန်ချက် (၁၉၉၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လ ၂၈ ရက် ထုတ်ပြန်၊ ၂၀၀၅ ခုနှစ် ဧပြီ လ ၂၅ ရက် ပြင်ဆင်)

Was this information helpful? Yes    No