:::

Nâng cao năng lực và học bổng cho Cư dân mới và con em của họ

nhãn
vị trí
Lượt : 301
Ngày : 2016/1/7
Cập nhật : 2016/3/10 下午 04:10:00

Nhằm cung cấp thích đáng cho việc hỗ trợ và khen thưởng đối với Cư dân mới và con em họ thuộc thành tích xuất sắc và hoàn cảnh khó khăn, hy vọng qua việc xây dựng “ Chương trình nâng cao và học bổng cho Cư dân mới và con em họ”, khích lệ họ tiếp tục vươn lên theo học. Giúp giảm nhẹ gánh nặng trong gia đình, đạt mục tiêu bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Hoan nghênh các đối tượng phù hợp tiêu chuẩn, trong vòng thời hạn quy định của kế hoạch hàng năm, học sinh thông qua nhà trường hiện học hỗ trợ nộp đơn xin cấp học bổng.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không