:::

Hoạt động vui học văn ngữ Cư dân mới

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 371
Ngày : 2016/1/7
Cập nhật : 2016/6/1 上午 10:11:00

Sở Quốc giáo Bộ Giáo dục nhằm hưởng ứng năm học 2018 sẽ đưa vào thực thi Chương trình văn ngữ Cư dân mới, đặc biệt đặt ra kế hoạch đẩy mạnh thực thi Hoạt động vui học văn ngữ Cư dân mới, duy trì tinh thần tôn trọng đa văn hóa và hòa hợp dân tộc anh em, chính quyền huyện thị kết hợp với những đặc sắc riêng của từng nhà trường, áp dụng sách lược dạy học hiệu quả nhất, giúp con em học sinh thích học, hăng hái thể nghiệm ngôn ngữ Đông Nam Á, kế hoạch thực hiện phương châm như sau :

1.Tổ chức Doanh trại học tập văn ngữ Cư dân mới

2.Tổ chức chương trình học văn hóa ngôn ngữ Cư dân mới

3.Cộng đồng gia đình cùng học tập

4.Tổ chức các hoạt động trại hè thể nghiệm đa văn hóa xuyên quốc gia.

Mong qua đó áp dụng phương thức học tập sinh động, linh hoạt và sáng tạo, khuyến khích học sinh thích học, có hứng thú tìm hiểu thể nghiệm ngôn ngữ Cư dân mới.

Website báo cáo thành quả thực hiện kế hoạch, xin liên kết tại đây :

http://www.hccvs.hc.edu.tw/ischool/public/resource_view/open.php?file=8d621e027ee023695964a2a22bbfdd7b.pdf(PDF file)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không