:::

Thủ tục xác nhận văn bằng học lực

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Education
Lượt : 319
Ngày : 2016/1/7
Cập nhật : 2016/3/10 下午 04:03:00

一、Xác nhận văn bằng trình độ Đại học nước ngoài

Nhằm hỗ trợ các Trường đại học xúc tiến tiếp cận và hội nhập quốc tế hóa, liên quan đến việc thủ tục xin xác nhận văn bằng nước ngoài dành cho sinh viên xin nhập học theo quy định, được căn cứ theo quy định xác nhận văn bằng nước ngoài.

Hệ thống tìm kiếm danh sách tham khảo các Trường đại học nước ngoài

Văn bằng nước ngoài do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhà trường cấp phát đều phải thông qua khâu kiểm chứng của Văn phòng đại diện Đài Loan đặt tại nước sở tại xác định, hoặc qua xác nhận của Tổ chức giám định văn hóa học lực chuyên môn mới có thể tiếp nhận hồ sơ.

二、Xác nhận văn bằng trung học phổ thông cấp 3

Biện pháp tiếp nhận thủ tục xác nhận văn bằng trung học phổ thông cấp 3 đối với sinh viên nước ngoài.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không