:::

Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài sang Giấy phép lái xe Đài Loan

nhãn
vị trí
Lượt : 6945
Ngày : 2016/1/7
Cập nhật : 2016/3/10 下午 03:52:00

Nhằm giúp Cư dân mới nhanh chóng hòa nhập xã hội cộng đồng và thích nghi cuộc sống tại địa Đài Loan, về nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông trong đời sống và công tác đi lại hằng ngày. Cơ quan giám sát công lộ quy định, căn cứ theo quy tắc an toàn giao thông điều 50 theo nguyên tắc bình đẳng hỗ huệ (ưu đãi lẫn nhau), phàm là Người nước ngoài nói chung, Cư dân mới nói riêng có Giấy phép lưu trú hoặc cư trú 1 năm trở lên, tính từ ngày thứ 2 sau khi nhập cảnh vào Đài Loan trong vòng 1 năm, có thể sử dụng Giấy phép lái xe ôtô hoặc xe máy do quốc gia hỗ huệ (ưu đãi lẫn nhau), hoặc khu vực chính thức cam kết công nhận được đổi Giấy phép lái xe của Đài Loan có giá trị.

Ý nghĩa của cụm từ “ Nguyên tắc bình đẳng hỗ huệ” là chỉ sự đãi ngộ tương tác trong việc đi lại tại các nước, công dân Đài Loan du lịch hoặc sang nước ngoài, nước sở tại cho phép công dân Đài Loan có thể sử dụng Giấy phép lái xe ôtô, xe máy của Đài Loan cấp hoặc được đổi Giấy phép lái xe của nước đó; và ngược lại, Giấy phép lái xe chính thức của nước đó (hoặc khu vực đó) có thể đổi Giấy phép lái xe cùng hạng đẳng cấp như ở Đài Loan. Các nước thành viên hỗ huệ hoặc khu vực láng giềng có thể tham khảo trang website của Tổng Cục công lộ Đài Loan - Bảng theo dõi cụ thể về thái độ và điều kiện cấp Giấy phép lái xe đối với công dân trong nước và quan hệ quốc tế.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không