:::

Sổ tay thông tin cuộc sống tại Đài Loan

Lượt : 662
Ngày : 2018/12/11
Cập nhật : 2018/12/11 下午 02:01:00

Sổ tay chia làm 10 đơn nguyên (bao gồm phần hộ tịch, phần cuộc sống văn hóa, phần gia đình, phần giáo dục, phần cuộc sống, phần giải trí, phần phúc lợi, phần y tế, phần công việc, phần thuế tài vụ), giới thiệu phong tục tập quán nước ta, quy định pháp luật…và giải thích căn cứ pháp luật bằng phương thức hỏi đáp, tư cách xin, điều kiện xin và giấy tờ cần chuẩn bị, dành cho người hôn phối nước ngoài tham khảo sử dụng.

Hy vọng sổ tay này trở thành sách công cụ dành cho người hôn phối nước ngoài sinh sống tại Đài Loan, cùng họ học tập trưởng thành, nhanh chóng quen thuộc và thích ứng môi trường sinh sống tại quê nhà mới, cùng làm phong phú thêm cho xã hội Đài loan đa nguyên.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không