:::

Đường dây nóng phục vụ tư vấn người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan : 0800-024-111

nhãn
vị trí
Lượt : 558
Ngày : 2016/1/7
Cập nhật : 2018/8/20 上午 11:41:00

Nhằm tăng cường chất lượng và hiệu quả cho việc phục vụ tư vấn dành cho Hôn phối nước ngoài nói riêng, Người nước ngoài nói chung, Sở Di dân Bộ Nội chính thiết lập “ Đường dây nóng phục vụ tư vấn người nước ngoài sinh sống tại Đài Loan 0800-024-111”, cung cấp phục vụ tư vấn dành cho Hôn phối nước ngoài và Người nước ngoài.

Đường dây nóng này phục vụ cho đối tượng, nội dung, ngôn ngữ và thời gian được trình bày như sau :

一、Đối tượng phục vụ : Người nước ngoài sắp di cư hoặc đã di cư đến Đài Loan sinh sống (bao gồm cả Hôn phối nước ngoài )

二、Nội dung phục vụ : Cung cấp thông tin về các phương diện thích nghi sinh hoạt tại Đài Loan dành cho Người nước ngoài, bao gồm về việc xin visa, cư trú, làm ăn, văn hóa giáo dục, thuế vụ, bảo hiểm y tế, giao thông, định hướng việc làm, vệ sinh y tế, thông tin pháp luật, thông dịch, điều hòa quan hệ gia đình và các thông tin liên quan đến đời sống v.v...

三、Ngôn ngữ phục vụ : Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái và tiếng Campuchia

四、Thời gian phục vụ:

(一)Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Nhật: 24 tiếng các ngày trong năm

(二)Tiếng Việt nam, tiếng Indonexia, tiếng Thái Lan, tiếng Campuchia: sáng 9h đến chiều 5h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (không bao gồm các ngày nghỉ lễ quy định và ngày nghỉ khác).

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không