:::

Danh sách các Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới / Hôn phối nước ngoài trực thuộc thành phố, huyện thị.

nhãn
vị trí
Lượt : 314
Ngày : 2016/1/7
Cập nhật : 2016/12/1 下午 02:34:00

Nội dung phục vụ của Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới

一、Đối tượng phục vụ :dựa trên tư cách vợ hoặc chồng là người mang yếu tố nước ngoài, và người trong gia đình của họ.

二、Hạng mục phục vụ :

(一) Theo dõi tùy trường hợp cá thể : Cung cấp thông tin tư vấn hồ sơ giấy tờ, giúp xây dựng mối quan hệ gia đình trong hôn nhân, hỗ trợ thích nghi sinh hoạt, trợ giúp tìm việc cùng cả về mặt kinh tế, trợ giúp giáo dục con cái, tư vấn phúc lợi, gở rối tâm lý tình huống phát sinh, tư vấn tâm lý chuyển tiếp v.v…

(二) Cung cấp hỗ trợ phục vụ theo từng trường hợp cá thể – tập thể trưởng thành mang tính chất tương trợ: Thông qua sự hướng dẫn từ các Nhà tư vấn chuyên môn, hỗ trợ Hôn phối nước ngoài học tập những kỹ năng liên quan đến chủ đề đoàn thể, xây dụng mạng lưới hỗ trợ và xúc tiến hiệu quả cao trong việc trao đổi và cư xử với gia đình.

(三) Cung cấp hỗ trợ phục vụ theo từng gia đình –hoạt động cha mẹ cùng con cái, hoạt động giao lưu gia đình: Thông qua các phương án hình thức đa dạng, giúp tăng cường mối quan hệ tương tác giữa con em Hôn phối nước ngoài với trẻ em cùng trang lứa nội địa, giúp các thành viên Cư dân mới có cơ hội nghỉ xã hơi, tiếp xúc xã giao với bên ngoài và tăng cường sự gắn bó với người thân gia đình.

三、Các Trung tâm phục vụ gia đình Cư dân mới tại  địa phương huyện thị, như bảng đính kèm.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không