:::

Chương trình thực thi hỗ trợ Cư dân mới thích nghi sinh hoạt

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệu內政部移民署
Lượt : 318
Ngày : 2016/1/7
Cập nhật : 2016/6/1 上午 10:03:00

Nhằm thực hiện chương trình hỗ trợ và chăm sóc Hôn phối nước ngoài, nâng cao khả năng thích nghi sinh hoạt tại Đài loan, thuận lợi hòa nhập vào môi trường xung quanh, cùng phát triển xã hội đa văn hóa, cùng xây dựng gia đình viên mãn với công dân trong nước, tránh việc do không thích nghi mà nẩy sinh những vấn đề gia đình và xã hội. Bộ Nội chính thiết lập “ Chương trình hỗ trợ thích nghi sinh hoạt dành cho Hôn phối nước ngoài”. Đối tượng được phục vụ trong chương trình này bao gồm: Vợ hoặc chồng có yếu tố nước ngoài kết hôn với công dân trong khu vực Đài Loan; Người không có quốc tịch; Cư dân khu vực Đại Lục Trung Quốc và cư dân Hồng Kông Ma Cau hoặc người nước ngoài đã nhập quốc tịch (được coi là công dân trong nước Đài Loan), có nhu cầu cần được hỗ trợ.

Lịch sử

1.Chương trình thực thi hỗ trợ Hôn phối nước ngoài và Hôn phối Đại Lục Trung Quốc thích nghi sinh hoạt (sửa đổi vào tháng 6 năm 2015)(PPT file)

2.Phương án đáp ứng giai đoạn hiện hành về sự di nhập của Hôn phối nước ngoài và Hôn phối Đại Lục Trung Quốc (Ủy ban kiến thiết kinh tế Viện hành chính Đài Loan ngày 16 tháng 6 năm 2004)(PPT file)

3.Biện pháp phục vụ và hỗ trợ dành cho gia đình Hôn phối nước ngoài và Hôn phối Đại Lục Trung Quốc ( từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2004)(DOC file)

4.Chương trình thực hiện hỗ trợ Hôn phối nước ngoài thích nghi sinh hoạt ( ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1999, sửa đổi ngày 25 tháng 4 năm 2005)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không