:::

ทุนการศึกษาโครงการปลูกฝังความสามารถสำหรับผู้พำนักใหม่

ฉลาก
ที่ตั้ง
ทุนการศึกษาโครงการปลูกฝังความสามารถสำหรับผู้พำนักใหม่
ทุนการศึกษาโครงการปลูกฝังความสามารถสำหรับผู้พำนักใหม่
ตี : 420
วันที่ : 2016/1/7
อัปเดต : 2016/6/1 上午 09:29:00

เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล สนันสนุนและเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พำนักใหม่
และบุตร ที่มีผลการเรียนดีเด่นและในครอบครัวที่มีฐานะยากจน ในไต้หวัน กระทรวงมหาดไทยของไต้หวันจึงได้มีการจัด
「โครงการทุนการศึกษาปลูกฝังความสามารถสำหรับผู้พำนักใหม่
และบุตร」การสมัครเข้ารับเงินทุนการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
ทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น , ทุนการศึกษานักเรียนดีเด่นสำหรับผู้พำนักใหม่  , ทุนการศึกษาสำหรับผู้พำนักใหม่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน  , ทุนการศึกษาการเรียนดีเด่นสำหรับบุตรของผู้พำนักใหม่,
และทุนการศึกษาสำหรับบุตรของผู้พำนักใหม่ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน
ซึ่งรวมทั้งสิ้นมีทุนการศึกษา 5 หัวข้อด้วยกัน โดยจะเริ่มรับสมัครลงทะเบียนแบบระบบออนใลน์ อย่างเป็นทางการ  ในวันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์  ปี 105 ถึง  วันที่ 21  เดือน มีนาคม  ปี 105
คาดหมายว่า   2,786 คน  จะได้รับผลประโยนช์ในโครงการนี้  ซึ่งแต่ละทุน จะได้รับสูงถึง 1 หมื่น 2 พันเหรียญไต้หวันต่อ 1 คน  เบอร์โทรศัทพ์สอบถามสายตรง (02) 2388-9393 ต่อสาย 2525
เว็ปใซต์ : https://sp.immigratino.gov.tw   ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ที่มีคุณสมบัติและกฏเกณฑ์ ตามข้อกำหนดในการเข้าสมัครรับเงินทุนการ ศึกษา 。

Was this information helpful? Yes    No