:::

ศูนย์บัญชาการฯประกาศข้อควรระวังสำหรับผู้ติดเชื้อที่กลับเข้าประเทศ เพื่อความปลอดภัยของชุมชน

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 6
วันที่ : 2020/6/23
อัปเดต : 2020/6/23 上午 11:59:00

เพื่อความปลอดภัยในการป้องกันโรค COVID-19 ระหว่างการบินของผู้ติดเชื้อ และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อภายในชุมชน ศูนย์บัญชาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเผยในวันที่ 17 มิถุนายนนี้ว่า ตามกฎหมายป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อมาตรา 58 รายการที่ 1 รายการที่ 2 และรายการที่ 3 กำหนดว่า ผู้ติดเชื้อต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ จึงจะสามารถขึ้นเครื่องเพื่อกลับประเทศได้ ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 69 โดยมีโทษปรับไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นดอลล่าร์ไต้หวันแต่ไม่เกิน 1.5 แสนดอลล่าร์ไต้หวัน
1. จากวันที่พบอาการถึงวันที่ขึ้นเครื่องห่างกันเกิน 2 เดือน และไม่พบอาการอีก
2. ห่างจากวันที่พบอาการครบ 10 วัน และมีผลทดสอบระบบทางเดินหายใจ SARS-CoV-2 ต่อเนื่อง 2 ครั้ง (ห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง) เป็นลบ

ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า แนะนำให้ผู้ติดเชื้อที่ขึ้นเครื่องกลับจากต่างประเทศสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตรวจคัดกรองตามมาตรฐานนักท่องเที่ยวจากพื้นที่แนะนำในการท่องเที่ยวขั้น 3 หากพบอาการให้ตรวจทดสอบขณะเข้าประเทศ หากพบผลตรวจเป็นลบให้กักตัวในที่พักจนกว่าจะครบกำหนด ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการให้กักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน

Was this information helpful? Yes    No