:::

ရောဂါသည်လူနာများကို အသက်ရှုလမ်းကြောင်း စစ်ဆေးချက် 2 ကြ်ိမ်ပြုလုပ်ပြီးချိန် ရောဂါရှိသည့် လက္ခဏာ မပြပါက သီးခြားထားခြင်းမှလွှတ်ပေးနိုင်သည်

Label
Location臺灣
Hit : 4
Date : 2020/6/23
Updated : 2020/6/23 上午 11:47:00

လက်ရှိရောဂါသည်လူနာများအား အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနမူနာ 3 ကြိမ်မှ 2 ကြိမ် စစ်ဆေးပြီးချိန်တွင် ရောဂါရှိသည့်လက္ခဏာမပြပါက ၎င်းတို့အား သီးခြားထားခြင်းမှ လွှတ်ပေးရန် ချိန်ညှိပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗဟိုကပ်ရောဂါထိန်းသိမ်းရေးဌာနချုပ်(CECC)ဇွန်လ 17 ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဤစီမံကိန်းကို ခန္ဒာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရည်ရှည်သီးခြားထားကုသမှုခံယူနေသည့် လူနာများအပေါ်ထိရောက်မှု ရှိနှုန်းနှင့်အတူ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များ သင့်လျော်စွာသုံးစွဲခြင်း၊ တို်င်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုသည့် နိုင်ငံတကာ အစဉ်အလာ၊ သက်ဆိုင်သည့် လေ့လာမှု နှင့် ကျွမ်းကျင်သူများရှိခြင်း တို့အားထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ရေးဆွဲချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

နိုင်ငံများအတွင်း ရောဂါသည်လူနာများ သီးခြားထားရှိမှုလွှတ်ပေးရန် လက်ရှိအခြေအနေများမှာ “SARS-CoV-2 အတွက် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် နမူနာအား စစ်ဆေးရာတွင် နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် ရောဂါလက္ခဏာမပြခြင်း” ဖြစ်ကြောင်း ဗဟိုကပ်ရောဂါထိန်းသိမ်းရေးဌာနချုပ်(CECC) မှထောက်ပြခဲ့သည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ လူနာပေါင်း 285 ဦးနှင့် ရောဂါသည်နှင့်ထိတွေ့သူပေါင်း 790 ဦးတို့၏ စစ်ဆေးချက်များအား စစ်တမ်းကောက်ရာတွင် ရောဂါမပြသည့်စစ်ဆေးချက်အဖြေ 2 ကြိမ်ဆက်တိုက်ရသော လူနာများမှ ရောဂါမပျံ့ပွားနိုင်ကြောင်းတွေ့ရသဖြင့် သီးခြားထားခြင်းမှ လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အယူအဆများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးချိန်တွင် ဗဟိုကပ်ရောဂါထိန်းသိမ်းရေးဌာနချုပ်(CECC) မှ “ပြင်းထန်သော အထူးကူးဆက် အဆုတ်ရောင်ရောဂါအပေါ် အသိပေးအကြောင်းကြားချက် ကိုင်တွယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ” ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သောကြောင့် အောက်ပါ အခြေအနေသုံးရပ်နှင့် တပြည်းတည်းကိုက်ညီသူ ရောဂါသည်လူနာများအား သီးခြားထားခြင်းမှ လွှတ်ပေးခွင့်ပြုခဲ့သည်-

(1) သီးခြားထားခြင်းအတွက် ဆေးရုံတင်ရချိန်မှ စ၍ ရောဂါလက္ခဏာသက်သာလာချိန်အထိ အနည်းဆုံး 3 ရက်ရှိပြီးဖြစ်သည်၊
(2) SARS-CoV-2 အတွက် (အနည်းဆုံး 24 နာရီခြားပြီး) အသက်ရှုလမ်းကြောင်း နမူနာကို နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်စစ်ဆေးခြင်းတွင် ရောဂါလက္ခဏာမပြခြင်း (နှာခေါင်းနှင့်လည်ချောင်းဝ တစ်ရှုးစများ၊ လည်ကြောင်းတစ်ရှုးစများ၊ သို့မဟုတ် တံတွေးနှင့်ချွဲနမူနာများ စုစုပေါင်း 2 မျိုးကို သီးခြားထားခြင်း လွှတ်ပေးသည့်ရက်တွင် စစ်ဆေးရမည်ဖြစ်ပြီး နမူနာနှစ်ခုလုံး၏ ရလဒ်မှာ ရောဂါမရှိကြောင်းပြရမည်)၊
(3) ဆိုက်ရောက်သည့် ရက်မှ 10 ရက်ရှိပြီဖြစ်ခြင်း (ရောဂါလက္ခဏာမပြသည့်လူနာများအတွက် ပထမအကြိမ်စစ်ဆေးရာတွင် ရောဂါပြသော ရလဒ်ရပြီး အချိန်မှစ၍ 10 ရက်ရှိပြီးဖြစ်ရမည်)။

ရောဂါသည်လူနာများအား သီးခြားထားခြင်းမှ လွှတ်ပေးပြီးချိန် အထူးအခြေအနေများအတွက် မဟုတ်လျှင် စစ်ဆေးမှုများ ထပ်လောင်း လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ကြောင်း ဗဟိုကပ်ရောဂါထိန်းသိမ်းရေးဌာနချုပ်(CECC) မှရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ရောဂါသည် လူနာများအား စစ်ဆေးပြီးချိန် ရောဂါထပ်ပြနေပါက အထူးအခြေအနေများအတွက် မဟုတ်လျှင် ကိုယ်၌ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့် လုံလောက်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဤလူနာများအား သီးခြားထားကုသရန် ဆေးရုံတင်ရန်မလိုအပ်သလို ၎င်းနှင့်ထိတွေ့ခဲ့သူများအားလည်း အိမ်တွင်း သီးခြားထားရန် စာရင်းသွင်းစရာမလိုအပ်ပါ။ သီးခြားထားခြင်းမှလွှတ်ပေးချိန်တွင် ၎င်းမှ အိမ်တွင်းရောဂါခြေချုပ်၊ အိမ်တွင်းသီးခြားနေထိုင်ခြင်း အချိန်အတွင်း ဆက်လက်ကျန်ရှိနေပါက အိမ်တွင်းရောဂါခြေချုပ်၊ အိမ်တွင်းသီးခြားနေထိုင်ခြင်းကို ရက်ကုန်ဆုံးသည်အထိဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ပဲ ကိုယ်၌ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းကိုသာ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

“ပြင်းထန်သော ကူးဆက်အဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ရေး” အတွက် ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေး စီမံကိန်းများကို ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ မွမ်းမံပြင်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကျန်းမာရေးနှင့် သက်သာချောင်ချီရေး ဝန်ကြီးဌာန ထိုင်ဝမ် ရောဂါထိန်းသိမ်းရေး စင်တာများ၏ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း သတင်းအချက်အလက်ကွန်ရက် (https://www.cdc.gov.tw) ပေါ်တွင် ထုတ်လွှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

Was this information helpful? Yes    No