:::

ผู้ติดเชื้อที่มีผลทดสอบต่อเนื่อง 2 ครั้งแล้วพบผลตรวจเป็นลบ สามารถออกจากการกักตัวได้

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 3
วันที่ : 2020/6/23
อัปเดต : 2020/6/23 上午 11:46:00

ศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเผยในวันที่ 17 มิถุนายนว่า เราคำนึงถึงผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา และการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม โดยได้ศึกษาวิธีการจัดการของนานาประเทศ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ จึงได้วางเงื่อนไขการออกจากการกักตัวของผู้ป่วยว่า จากที่ต้องมีผลทดสอบทางเดินหายใจเป็นลบต่อเนื่อง 3 ครั้ง เป็นผลทดสอบทางเดินหายใจเป็นลบต่อเนื่อง 2 ครั้งก็จะสามารถออกจากการกักตัวได้

ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า ขณะนี้นานาประเทศต่างมีเงื่อนไขในการออกจากการกักตัวของผู้ติดเชื้อ คือ “มีผลทดสอบระบบทางเดินหายใจSARS-CoV-2 เป็นลบต่อเนื่อง 2 ครั้ง” นอกจากนี้ จากกรณีศึกษาของเกาหลีที่มีผลตรวจเป็นบวกซ้ำทั้งสิ้น 285 รายและผู้สัมผัส 790 รายพบว่า การยกเลิกกักตัวหลังจากพบผลตรวจเป็นลบ 2 ครั้งจะไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ศูนย์บัญชาการฯจึงได้นำความเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาปรับแก้ไข “ขั้นตอนการจัดการเมื่อพบเคสผู้ป่วยโรคปอดอักเสบชนิดแพร่ระบาดรุนแรง” โดยผู้ป่วยที่เป็นไปตามข้อกำหนดทั้ง 3 ข้อด้านล่างนี้ จะออกจากการกักตัวได้

(1) กักตัวรับการรักษาจนกว่าไม่พบอาการมาแล้วอย่างน้อย 3 วัน
(2) มีผลทดสอบระบบทางเดินหายใจต่อเนื่อง 2 ครั้ง (ห่างกันอย่างน้อย 24 ชั่วโมง) และพบผลตรวจ SARS-CoV-2เป็นลบ (ทดสอบทั้งวิธีตรวจสารคัดหลั่งในจมูก ตรวจสารคัดหลั่งในลำคอหรือน้ำลายทั้งสิ้น 2 วิธี และผลตรวจของทั้ง 2 วิธีต้องเป็นลบ)
(3) ผ่านมาแล้ว 10 วันนับจากวันที่พบอาการ(ส่วนผู้ที่ไม่มีอาการผ่านจากวันที่มีผลตรวจเป็นบวกครั้งที่ 1 มาแล้ว 10 วัน)
ศูนย์บัญชาการเผยว่า หลังจากออกจากการกักตัวแล้วก็ไม่ต้องตรวจซ้ำอีก เว้นแต่ว่าจะพบกรณีพิเศษเกิดขึ้น หากมีการตรวจซ้ำและพบผลตรวจเป็นบวก ก็ไม่ต้องให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกักตัวในที่พักอีก นอกจากนี้ หากในระหว่างที่ออกจากการกักตัวแล้วยังตรวจคัดกรอง/กักตัวในที่พักเอง ก็ไม่ต้องตรวจคัดกรอง/กักตัวในที่พักจนครบกำหนด ให้หมั่นรักษาสุขภาพด้วยตนเองแทน

เราจะมีการอัพเดทมาตรการรับมือป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา และประกาศในเว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ(https://www.cdc.gov.tw)

Was this information helpful? Yes    No