:::

ผู้ที่กักตัวในสถานที่ที่กำหนดจะไม่สัมผัสกับชุมชน ขอให้ประชาชนใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 6
วันที่ : 2020/6/16
อัปเดต : 2020/6/16 下午 01:44:00

วัน(ที่5)นี้มีสมาชิกสภาเผยว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้าไปยังสถานที่กักตัวที่กำหนดโดยไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นทราบ สร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นช่องว่างในการป้องกันโรคหรือไม่ ศูนย์บัญชาการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคชี้แจงวันนี้ว่า สำหรับผู้ที่กักตัวในสถานที่ที่กำหนด จะมีรถป้องกันโรคคอยรับส่งยังสถานที่กักตัว จึงไม่มีโอกาสสัมผัสกับชุมชน ภายในสถานที่ตรวจคัดกรองก็มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และมีการติดตามสุขภาพของบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด จึงไม่เป็นช่องว่างในการป้องกันโรคให้แพร่เชื้อสู่ชุมชน

ตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคม ปี2020 เป็นต้นมา ในประเทศมีการจัดตั้งสถานที่กักตัวทั้งสิ้น 27 แห่ง มีผู้เข้ารับการกักตัวทั้งสิ้น 4,940 ราย โดยมีแรงงานต่างด้าว 1,160 ราย ซึ่งไม่มีการพบเคสผู้ป่วยในแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ จึงไม่มีเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคจากบุคลากรทางการแพทย์แต่อย่างใด

ศูนย์บัญชาการฯเผยว่า จะทำงานร่วมกับทีมงานป้องกันโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของชุมชน

Was this information helpful? Yes    No