:::

เว็บป้องกันโรคระบาดในชุมชน ก้าวสู่วิถีความปกติใหม่ป้องกันโรค

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 6
วันที่ : 2020/6/15
อัปเดต : 2020/6/15 上午 11:46:00

ศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเปิดเผยในวัน(ที่4)นี้ว่า สถานการณ์โรค COVID-19 (ไวรัสอู่ฮั่น)ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งมีผู้คาดการณ์ว่าไต้หวันอาจต้องเผชิญกับความรุนแรงของโรคในระดับที่รองจากจีนเท่านั้น แต่ด้วยความรัดกุมในการป้องกันโรคและการตรวจคัดกรองผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ และผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้ออย่างอย่างเข้มงวด จึงได้หยุดการแพร่ระบาดของโรคอย่างได้ผล ทำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า เพื่อรับมือกับผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ ก็มีการประกาศให้ “โรคปอดติดเชื้อรุนแรงชนิดแพร่เชื้อ” เป็นโรคระบาดประเภทที่ 5 ในช่วงแรกของโรคระบาดเราการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดขั้นตอนป้องกันโรค ปรับใช้ตามการเปลี่ยนแปลงของโรค และตามข้อมูลที่ปรากฏ มีการเพิ่มเติมโครงการตรวจเข้มในชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ขยายการตรวจคัดกรองผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อ เพื่อป้องกันโรคไม่ให้แพร่ระบาดในชุมชนและสถานพยาบาล

จากสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้ ศูนย์บัญชาการฯได้จัดระดับความเสี่ยงจากการติดเชื้อ วิธีการวินิจฉัยและการจัดการ โดยอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานรัฐ ตำรวจเป็นต้น พร้อมด้วยการนำเทคโนโยยีอัจฉริยะมาใช้เพื่อเพิ่มการติดตามและจัดการผู้ที่กักตัวในที่พัก ลดภาระของเจ้าหน้าที่แนวหน้าลง หน่วยงานท้องถิ่นก็ได้จัดให้มีศูนย์บริการชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ที่กักตัวในที่พัก ดูแลทางจิตใจได้อย่างทันท่วงที ช่วยเหลือให้เข้ารับการรักษาพยาบาล จัดวิธีเดินทาง สนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันเป็นต้น ช่วยให้ผู้ที่กักตัวในที่พักให้ความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อภายในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีกฎระเบียบพิเศษเพิ่มเติม ที่ให้เงินช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ให้ความร่วมมือและเพิ่มค่าปรับให้สูงขึ้น ช่วยให้ประชาชนให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในชุมชน

ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า ปัจจุบันมีการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไว้อย่างคงที่ หากช่วงเวลานี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม ก็จะคลายล็อคการป้องกันภายในชุมชนในวันที่ 7 มิถุนายน ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามวิธีป้องกันโรคตามวิถีความปกติใหม่อย่างต่อเนื่อง รักษาระยะห่างทางสังคม และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการลงทะเบียน วัดอุณหภูมิเป็นต้น ขอให้ทำความคุ้นเคยกับวิธีป้องกันโรคเหล่านี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในชุมชนร่วมกันต่อไป

ศูนย์บัญชาการฯย้ำว่า การป้องกันโรคไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพียงอย่างเดียว แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

Was this information helpful? Yes    No