:::

ศูนย์บัญชาการประกาศ “แนวทางปฏิบัติเพื่อติดตามตัว” เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและติดตามโรค

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 12
วันที่ : 2020/6/4
อัปเดต : 2020/6/4 下午 03:17:00

ศูนย์บัญชาการโรคระบาดเผยว่า เนื่องด้วยในประเทศมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19(ไวรัสอู่ฮั่น)น้อย จึงจะผ่อนคลายมาตรการใช้ชีวิต ให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติด้วยความปลอดภัย ภายหลังจากการศึกษา ทดลองทำจริง ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ข้อสรุปและประกาศใช้ 「การรับมือกับ『COVID-19(ไวรัสอู่ฮั่น)』:แนวทางปฏิบัติเพื่อติดตามตัว」(ดังไฟล์แนบ) ให้ทุกฝ่ายได้นำไปปฏิบัติ

ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า แนวทางปฏิบัติเพื่อติดตามตัวเป็นช่องทางการติดต่อกลุ่มคนที่ได้เข้าออกสถานที่เดียวกันได้ทันท่วงที แต่เนื่องจากสถานที่แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน จึงเป็นไปได้ยากที่จะมีแนวทางปฏิบัติที่เหมือนกันทั้งหมดเมื่อต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ จึงได้จัดทำแนวทางปฏิบัตินี้ขึ้น ให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้ตามแต่ข้อจำกัดของสถานที่

ศูนย์บัญชาการฯ อธิบายเพิ่มว่า สถานที่แต่ละแห่งต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนอย่างดีเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล โดยเก็บข้อมูลไว้ได้นานสุด 28 วัน จากนั้นให้ลบหรือทำลายทิ้งซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคเท่านั้น ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่น สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษหรือไฟล์ข้อมูล หากเป็นไฟล์ข้อมูล ต้องมีมาตรการป้องกันข้อมูลที่เหมาะสม นอกจากนี้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน ต้องแจ้งให้ทราบถึงหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูล วัตถุประสงค์ รายการข้อมูลส่วนบุคคล ช่วงเวลาเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้และวิธีการ สิทธิของผู้ถูกสอบถาม และผลกระทบหากไม่ยินยอมให้ข้อมูล เป็นต้น ทั้งสิ้น 7 ข้อ

ศูนย์บัญชาการเผยว่า หากผ่านวันที่ 7 มิถุนายนแล้วยังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศหรือติดเชื้อภายในชุมชน จะมีมาตรการผ่อนปรนเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อติดตามตัว และมีมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด (หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไม่สามารถเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล) ก็จะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องจำนวนคนสำหรับกิจกรรมประจำวันและกิจกรรมสันทนาการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะร่วมมือกันปฏิบัติตาม “กิจกรรมความปกติใหม่ป้องกันโรค” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

Was this information helpful? Yes    No