:::

สถานการณ์โรคระบาดในประเทศมีเเนวโน้มทรงตัว ศูนย์บัญชาการฯจะอนุญาตให้ตรวจคัดกรองโรคไวรัสอู่ฮั่นโดยเสียค่าใช้จ่ายได้ตามลำดับ

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 8
วันที่ : 2020/6/1
อัปเดต : 2020/6/1 上午 09:29:00

ศูนย์ควบคุมโรคระบาดเปิดเผยวัน(ที่23)นี้ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์โรค COVID-19(ไวรัสอู่ฮั่น) หลายประเทศและพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการควบคุมในเขตชายแดนเพิ่มมากขึ้น หลายประเทศก็ให้ผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศแสดงเอกสารตรวจคัดกรองที่เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยสถานะการณ์โรคระบาดที่แนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ จึงต้องการที่จะรักษาสิทธิของประชาชนและควบคุมจำนวนที่ตรวจคัดกรองได้ในประเทศ ผ่อนคลายให้แก่ประชาชนที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทำงานหรือเรียนในต่างประเทศสามารถตรวจคัดกรองโรคได้ที่สถานพยาบาลที่กำหนดโดยมีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเอกสารตรวจคัดกรอง การตรวจคัดกรองโดยมีค่าใช้จ่ายนี้เหมาะสำหรับบุคคลต่อไปนี้

ผู้ที่กักตัว/คัดกรองโรค ที่มีญาติภายใน 2 ลำดับเสียชีวิตหรือป่วยหนักต้องการช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน ต้องเดินทางออกนอกประเทศเพื่อจัดงานศพหรือเยี่ยมญาติ
ประชาชนที่มีญาติประสบอุบัติเหตุหรือป่วยหนักจึงต้องเดินทางออกนอกประเทศ/พื้นที่
ประชาชนที่ต้องทำงาน
ประชาชนที่ต้องเข้าเรียนในต่างประเทศ
ชาวต่างชาติหรือจีน ฮ่องกง มาเก๊าที่ต้องออกนอกประเทศ
ญาติของผู้ที่มีเหตุต้องออกนอกประเทศ

ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า ประชาชนที่เดินทางออกนอกประเทศโดยเสียค่าตรวจคัดกรองเองสามารถยื่นขอตรวจได้ 3 เดือน 1ครั้ง โดยมีสถานพยาบาลที่รับตรวจคัดกรองโดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 18 แห่ง ให้บริการผู้ที่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นเข้ารับการตรวจได้ ซึ่งจะประกาศ “ข้อกำหนดในการยื่นขอรับการตรวจคัดกรอง COVID-19(ไวรัสอู่ฮั่น)โดยเสียค่าใช้จ่ายเอง” ให้ทราบผ่านเว็บไซต์ข้อมูลกรมควบคุมโรค/ไวรัสปอดรุนแรงชนิดแพร่ระบาด/คำแนะนำสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคของสถานพยาบาล ให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

ศูนย์บัญชาการฯเตือนว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคระบาดทั่วโลกยังคงมีความเสี่ยงสูง จากรายงานระดับคำแนะนำในการเดินทางไปต่างประเทศของกรมควบคุมโรคในขณะนี้ ทั่วโลกยังอยู่ในขั้นที่ 3 เตือนภัย (Warning) คือควรหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยไม่จำเป็นทั้งหมด ขอให้ประชาชนประเมินความจำเป็นและความเสี่ยงของประเทศ/พื้นที่ก่อนการเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เมื่อเดินทางไปแล้วพบว่ามีมาตรการปิดชายแดนเป็นต้น ทำให้ไม่สามารถกลับไต้หวันได้ นอกจากนี้ ยังย้ำเตือนให้ประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศกักตัวดูอาการด้วยมาตรการป้องกันที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ปกป้องทั้งตนเอง ครอบครัวและผู้ใกล้ชิด

Was this information helpful? Yes    No