:::

ขยายเวลาการอยู่ในไต้หวันของชาวต่างชาติที่เข้าประเทศก่อนวันที่ 21 มีนาคม ปี2020 ด้วยวีซ่าฟรี Visa on Arrival หรือถือวีซ่าพำนักชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุอีก30วันอัตโนมัติเป็นครั้งที่ 3 โดยไม่ต้องยื่นขอเพิ่มเติม

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล外交部
ตี : 8
วันที่ : 2020/5/19
อัปเดต : 2020/5/21 下午 04:38:00

กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศขยายเวลาพำนักอย่างถูกกฎหมายให้แก่ชาวต่างชาติที่ค้างอยู่ในประเทศเนื่องจากโรคไวรัสอู่ฮั่น(COVID-19)ในวันที่ 21 มีนาคมและ 17 เมษายน (ปี2020) ทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน

แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดในสากลมีแนวโน้มคลี่คลาย แต่หลายประเทศยังคงมีมาตรการปิดชายแดนและข้อจำกัดด้านการบิน กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ประกาศให้ขยายวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่เข้าประเทศก่อนวันที่ 21 มีนาคม ปี2020 ด้วยวีซ่าฟรี Visa on Arrival หรือถือวีซ่าพำนักชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ อีก30วันอัตโนมัติ (รวมขยายเป็น 90 วัน) โดยไม่ต้องยื่นขอเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามยังไม่อนุญาตให้อยู่ในไต้หวันเกิน180วัน (นับจากนับจากวันรุ่งขึ้นหลังจากเข้าประเทศ) โดยมาตรการนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของโรคระบาดต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยได้เริ่มโครงการ “ขยายเวลาการอาศัย(พำนัก)สำหรับชาวต่างชาติที่รายงานตัว” ผู้ที่เข้ารายงานตัวในระหว่างช่วงเวลาเผยแพร่โครงการวันที่ 20 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน จะเข้าข่ายมาตรการพิเศษ คือไม่จับกุม ไม่จำกัดเวลาพำนักในไต้หวัน และเสียค่าปรับในอัตราขั้นต่ำสุด หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯ(https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/217253/).


Was this information helpful? Yes    No