:::

ในประเทศมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ ป้องกันโรคอย่างเหมาะสมก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 4
วันที่ : 2020/5/18
อัปเดต : 2020/5/18 下午 04:07:00

ตอนนี้ไต้หวันไม่พบการติดเชื้อ COVID-19(ไวรัสอู่ฮั่น)มาแล้วกว่า 30 วัน จึงได้เริ่มโครงการ “ออกกำลังกายเพื่อชีวิตในช่วงป้องกันโรค” สำหรับประชาชนโดยในวัน(ที่13)นี้ ศูนย์บัญชาการโรคติดต่อได้อธิบายแนวคิดในการป้องกันโรคในครั้งนี้เพิ่มเติม

ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า “ออกกำลังกายเพื่อชีวิตในช่วงป้องกันโรค” จะดำเนินการโดยไม่แบ่งแยกสายอาชีพ รักษาระยะห่างในอาคาร 1.5 เมตร นอกอาคาร 1 เมตร สวมหน้ากากอนามัยหากไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ ผู้ประกอบการสามารถใช้แผ่นกั้นในการกั้นระหว่างที่นั่ง หรือจัดระยะห่างให้ปลอดภัย นอกจากนี้ ประชาชนที่เข้าออกตามสถานที่ต่างๆที่ไม่ว่าจะในร่มหรือกลางแจ้งก็ต้องวัดอุณหภูมิและรักษาความสะอาดของมือตลอดเวลา ผู้ประกอบการก็ต้องจัดเตรียมเจลแอลกอฮอร์หรืออุปกรณ์ล้างมือ พร้อมทั้งให้ลงทะเบียนเข้าสถานที่ ควบคุมจำนวนคน และรักษาความสะอาดของสถานที่ หากบุคคลหรือผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดการออกกำลังกายเพื่อชีวิตในช่วงป้องกันโรคก็จะไม่ถูกจำกัดเฉพาะที่ในอาคาร 100 คน และกลางแจ้ง 500 คน ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานข้างต้น เพื่อความปลอดภัยในชุมชน

สำหรับร้านเหล้า ร้านอาหารที่เต้นรำได้ที่ผู้คนต่างอยากรู้ว่าจะเปิดให้บริการเมื่อใด ศูนย์บัญชีการฯย้ำว่า ในวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมาสถานการณ์โรคระบาดยังแพร่กระจายอยู่ จึงได้ประกาศให้ปิดร้านเหล้าที่มีพนักงานนั่งดื่มชายหญิง และร้านอาหารที่เต้นรำได้ปิดบริการชั่วคราว ทั้งนี้ก็ได้รณรงค์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังที่ที่มีผู้คนแออัด สถานที่ปิด และสถานที่ที่ทำให้ติดเชื้อได้ง่าย เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ในขณะนั้นผู้ประกอบการต่างก็ให้ความร่วมมือโดยปิดให้บริการพร้อมกัน

ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคมีแนวโน้มลดลง หากร้านเหล้า ร้านอาหารที่เต้นรำได้ปฏิบัติตามมาตรการออกกำลังกายเพื่อชีวิตในช่วงป้องกันโรค ซึ่งไปรวมถึงการมีมาตรการป้องกันส่วนบุคคล ผู้ประกอบการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีความรับผิดชอบ ก็สามารถเปิดดำเนินกิจการได้ ศูนย์บัญชาการฯขอให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเปิดกิจการประเมิน ตรวจสอบ และดำเนินการตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเคารพในมาตรการที่รัฐบาลกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสม หากหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแนวทางการปฏิบัติและมาตรการต่างๆ หรือมีเคสพิเศษอื่นที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ศูนย์บัญชาการยินดีที่จะร่วมหารือและให้คำอธิบายต่อไป

Was this information helpful? Yes    No