:::

ការប្រៀបធៀបយ៉ាងសំខាន់នៃប្រព័ន្ធម៉ាសឈ្មោះពិតទម្រង់ 1.0, 2.0 និង 3.0 ជួយអោយមនុស្សទូទៅឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ និងរៀបចំចាត់ចែង

ស្លាក
ទីតាំង臺灣
ប្រភពទិន្នន័យNational Health Insurance Administration,MOHW
ចុចមើល : 3
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/5/18
ថ្ងៃខែថ : 2020/5/18 上午 11:26:00

ដើម្បីផ្តល់ជូនសាធារណជនទូទៅនូវមធ្យោបាយងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការទិញម៉ាស, គោលនយោបាយសមហេតុផលសម្រាប់ម៉ាសបានបន្តវិវឌ្ឍន៍។ ជាពិសេស ប្រព័ន្ធឈ្មោះពិតម៉ាស 3.0 អនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សអាចរកទិញទំនិញនៅតាមហាងលក់ទំនិញក៏ដូចជាការកម្មង់ទុកមុនក្នុងពេលតែមួយ ឲ្យកាន់តែងាយស្រួលជាងមុន។ រដ្ឋបាលធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិ (NHI) រំលឹកដល់ប្រជាជាតិរបស់យើង ថាហាងទិញទំនិញជាប្រព័ន្ធខ្សែសង្វាក់ធំៗទាំងបួន នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 30 ខែមេសា (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ទៅបន្ថែមជាមួយមុខងារនៃ “ការទិញជាថ្មី” សម្រាប់ម៉ាសពីជុំបន្ទាប់។ អ្នកដែលចូលរួមក្នុងជុំទី 5 (15-17 ខែមេសា) និងជុំទី 6 (22-24 ខែមេសា) ការបញ្ជាទិញម៉ាសទុកមុន ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី 3 ឧសភា (ថ្ងៃអាទិត្យ) អាចមកប្រមូលយកម៉ាសនៅតាមហាងទំនិញទាំងនេះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ សាធារណជនទូទៅអាចប្រើប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទិញជាថ្មីនូវម៉ាសជុំទី 7 នៅហាងអាជីវកម្មនៃហាងលក់ទំនិញ និងធ្វើការទូទាត់ប្រាក់។

យោងតាម NHI, ថ្ងៃដែលបញ្ជាទិញមុនសម្រាប់ម៉ាស នឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃពុធចាប់ពីសប្តាហ៍ទីមួយនៃជុំទីប្រាំពីរ ហើយកាលបរិច្ឆេទបញ្ជាទិញជាមុនគឺដូចគ្នានឹងការទូទាត់ ហើយវាមានរយៈពេលតែ 3 ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ ខណៈពេលកាលបរិច្ឆេទមកទទួលយកនឹងឋិតក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ ចាប់ពីសប្តាហ៍ទីពីរ ។ ឧទាហរណ៍៖ រយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី 4 ឧសភា (ថ្ងៃច័ន្ទ) ដល់ថ្ងៃទី 6 ឧសភា (ថ្ងៃពុធ) គឺបើកសម្រាប់ជុំទីប្រាំពីរនៃការបញ្ជាទិញជាមុន និងការទូទាត់ ដូច្នេះសាធារណជនទូទៅអាច, មិនថាពួកគេបានចូលរួមក្នុងជុំទីប្រាំ ឬទីប្រាំមួយនៃការបញ្ជាទិញជាមុន, គឺអាចចូលរួមនៅក្នុងការបញ្ជាទិញជាមុន។ រយៈពេលនៃការមកទទួលយកសម្រាប់ជុំទីប្រាំពីរ គឺចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ឧសភា (ថ្ងៃច័ន្ទ) ដល់ថ្ងៃទី 24 (ថ្ងៃអាទិត្យ) ហើយសាធារណជនទូទៅអាចបំពេញការទិញម៉ាសថ្មី និងការទូទាត់ជុំបន្ទាប់ក្នុងពេលតែមួយនៅពេលមកទទួលយកម៉ាសរបស់ពួកគេ។

ដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលបុគ្គលិកការិយាល័យ និងសិស្សមួយចំនួនដែលមិនមានពេលតំរង់ជួរដើម្បីទិញម៉ាសនៅពេលមានប្រព័ន្ធឈ្មោះពិត 2.0 ត្រូវបានអនុវត្តនៅថ្ងៃទី 12 ខែមីនា នោះសាធារណជនទូទៅអាចធ្វើការបញ្ជាទិញជាមុនតាមរយៈគេហទំព័រអ៊ី-ម៉ាស ឬកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពអ៊ិចប្រេស (Express) ហើយបន្ទាប់មកប្រមូលម៉ាសរបស់ពួកគេចាប់ពីម៉ោង 7-11, នៅ FamilyMart, Hi-Life, OKMart, CHUAN LIAN និង Simple Mart ។ ជាពិសេស ចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ខែមេសា, NHI បានធ្វើការជាមួយហាងលក់ទំនិញជាខ្សែសង្វាក់ធំៗចំនួនបួន ដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលសម្រាប់សាធារណជនទូទៅជាមួយនឹងបណ្តាញចម្រុះនៃការទិញ ក៏ដូចជាបន្ថយសម្ពាធលើឱសថស្ថាន និងមណ្ឌលសុខភាពចំពោះមុខងារនៃការបញ្ជាទិញម៉ាស ដែលឥឡូវនេះអាចធ្វើបានយ៉ាងសាមញ្ញដោយបញ្ចូលកាតធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅម៉ាស៊ីនអាជីវកម្មនៃហាងលក់ទំនិញ។ លើសពីនេះទៀត មុខងារសម្រាប់ការទិញថ្មី ត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងម៉ាស៊ីនអាជីវកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ដើម្បីឱ្យមុខងារនៃការមកទទួលយក, ទិញសារជាថ្មី និងការទូទាត់ អាចត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលតែមួយ។ សាធារណជនទូទៅអាចជ្រើសរើសបានពីបណ្តាញចម្រុះទាំងនេះ យោងទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ ខណៈដែល NHI បានរៀបចំយ៉ាងពិសេសនូវវិធី, ពេលវេលា និងប្រភេទនៃការទិញម៉ាសដើម្បីឱ្យសាធារណជនទូទៅអាចដឹងកាន់តែច្បាស់នូវអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានជាមួយនឹងការទិញរបស់ពួកគេ។

NHI បានចង្អុលបង្ហាញថាប្រជាជន 20,41 លាននាក់ បានទិញម៉ាសរួចត្រឹមថ្ងៃទី 29 ខែមេសា ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធម៉ាសឈ្មោះពិតត្រូវបានអនុវត្ត។ ក្នុងចំណោមនោះ, 20% (ប្រហែល 3,99 លាននាក់) បានប្រើបណ្តាញអ៊ីនធើណែត និងបណ្តាញរូបវ័ន្តក្នុងការទិញម៉ាស, 7% (ប្រមាណ 1,45 លាននាក់) បានទិញតាមអ៊ិនធើណែត (រួមទាំងបណ្តាញហាងលក់ទំនិញ) និង 73% នៃសាធារណជនទូទៅ (ប្រហែល 14,96 លាន) បានទិញតែតាមរយៈបណ្តាញរូបវ័ន្ត ដូចជាឱសថស្ថាន ឬមណ្ឌលសុខភាពប៉ុណ្ណោះ។ NHI បាននិយាយថាម៉ាស គឺជាសម្ភារៈយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់មនុស្សក្នុងអំឡុងពេលនៃការការពារការរាលដាលជំងឺរាតត្បាត។ រដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើនសមត្ថភាពផលិតកម្មយ៉ាងសកម្មដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ និងធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងរួមជាមួយមតិសាធារណៈនៅពេលណាមួយ។ ដូច្នេះ សាធារណជនទូទៅត្រូវបានអំពាវនាវឱ្យលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ម៉ាស ដើម្បីឱ្យយើងអាចធ្វើការការពារការរីករាលដាលកាន់តែម៉ត់ចត់ និងទូលំទូលាយ។

Was this information helpful? Yes    No