:::

So sánh các phiên bản mua khẩu trang theo danh tính thật 1.0, 2.0, 3.0

nhãn
vị trí臺灣
Lượt : 6
Ngày : 2020/5/18
Cập nhật : 2020/5/18 上午 11:25:00

Nhằm cung cấp cho người dân thêm thuận tiện trong việc mua khẩu trang, chính sách phân phối khẩu trang tiếp tục được cải tiến, đặc biệt là “phiên bản mua khẩu trang theo danh tính thật 3.0” cho phép người dân có thể nhận hàng và đặt mua tại các cửa hàng tiện lợi càng thêm thuận tiện. Sở Bảo hiểm Y tế nhắc nhở, từ ngày 30/4 có 4 cửa hàng tiện lợi đã thêm chức năng "tiếp tục mua" cho lần tiếp theo, mỗi người dân đã tham gia mua khẩu trang vòng 5(15/4 đến 17/4) và vòng 6(22/4 đến 24/4), bắt đầu từ ngày này đến ngày 3/5 khi nhận hàng ở cửa hàng tiện lợi, có thể dùng thẻ bảo hiểm y tế đặt mua cho vòng thứ 7 và thanh toán ở máy giao dịch của cửa hàng tiện lợi.

Theo Sở Bảo hiểm Y tế, bắt đầu từ thứ hai đến thứ tư của tuần đầu tiên vòng 7 là ngày đặt hàng trước, ngày đặt hàng trước chỉ 3 ngày sau ngày thanh toán, ngày nhận hàng trong vòng 14 ngày kể từ tuần thứ hai, ví dụ: ngày 4/5(thứ hai) đến ngày 6(thứ tư) mở đặt mua vòng 7 và thanh toán, bất luận đã từng có tham gia vòng 5, 6 hay không thì người dân cũng đều được tham gia. Thời gian nhận hàng vòng 7 là từ 11/5(thứ hai) đến ngày 24(chủ nhật), đồng thời khi nhận hàng người dân có thể tiếp tục thực hiện việc đặt hàng và thanh toán cho vòng tiếp theo.

Để giải quyết vấn đề bộ phận nhân viên văn phòng và học sinh không có thời gian xếp hàng mua khẩu trang, kể từ ngày 12/3 đã thực hiện “mua khẩu trang theo danh tính thật phiên bản 2.0”, thông qua trang web eMask(https://emask.taiwan.gov.tw/) hay ứng dụng APP kuaithongyi người dân đều có thể mua được khẩu trang, và đến nhận hàng ở 7-11, Family Mart, Hi- Life, OK Mart, PX Mart và Simple Mart. Đặc biệt là để đẩy mạnh sự thuận tiện nhiều kênh mua hàng cho mọi người, đồng thời làm giảm áp lực cho các nhà thuốc và các cơ sở y tế, từ ngày 22/4 đã hợp tác cùng với 4 siêu thị/cửa hàng tiện lớn, ra mắt chức năng đặt mua khẩu trang bằng cách chèn thẻ bảo hiểm y tế tại máy giao dịch, và từ ngày 30/4 các cửa hàng tiện lợi thêm chức năng tiếp tục mua, cho phép việc nhận hàng, mua tiếp và thanh toán hoàn thành trong 1 lần. Mọi người có thể chọn nhiều kênh mua hàng theo nhu cầu của bản thân. Sở Bảo hiểm Y tế đặc biệt chỉnh lý cách thức mua khẩu trang, thời gian và chủng loại khẩu trang cần mua để người dân hiểu rõ hơn.

Sở Y tế cho biết, mua khẩu trang theo danh tính thật kể từ ngày ra mắt tính đến ngày 29/4, đã có 20,41 triệu người mua khẩu trang, trong đó 20% người dân (khoảng 3,99 triệu người) đã sử dụng Internet và các kênh vật lý để mua khẩu trang, 7% người dân (khoảng 1,45 triệu người) chỉ sử dụng các kênh trực tuyến (bao gồm siêu thị) để mua và 73% khác (khoảng 14,96 triệu người) chỉ mua khẩu trang qua các kênh vật lý như nhà thuốc hoặc cơ sở y tế. Sở Y tế bày tỏ, trong giai đoạn phòng dịch khẩu trang là hàng hóa quan trọng của người dân, vì thế chính phủ sẽ tích cực gia tăng năng lực sản xuất để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân, xin mọi người trân quý khẩu trang khi sử dụng, giúp cho công tác phòng dịch thêm toàn diện.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không