:::

ทัศนคติใหม่สำหรับการป้องกันโรค ศูนย์บัญชาการฯเปิด “ออกกำลังเพื่อชีวิตในช่วงป้องกันโรค” ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกันอย่างเต็มที่

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 3
วันที่ : 2020/5/18
อัปเดต : 2020/5/18 上午 10:37:00

ด้วยความร่วมมือและความสามัคคีในการป้องกันโรคของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทุกคน สถานการณ์โรค COVID-19(ไวรัสอู่ฮั่น)เริ่มเข้าสู่ภาวะคงที่ และเพื่อป้องกันโรคและรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชน ศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเปิดเผยในวัน(ที่30)นี้ว่า ช่วงนี้จะมีการเปิดโครงการออกกำลังเพื่อชีวิตในช่วงป้องกันโรค ซึ่งจะดูแลในสองด้านคือกิจกรรมกลางแจ้งและด้านอาหาร ขอเชิญประชาชนทุกคนเริ่ม “ออกกำลังกายเพื่อชีวิตในช่วงป้องกันโรค” เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจและป้องกันโรคในเวลาเดียวกัน.

ศูนย์บัญชาการชี้แจงเพื่อเติมว่า ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในประเทศเริ่มเข้าสู่สภาวะคงที่ จึงจะเริ่มโครงการออกกำลังกายเพื่อชีวิตในช่วงป้องกันโรค ซึ่งต้องการให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันโรคดังเดิม (หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อไม่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคมหรือโดยสารรถสาธารณะ) ในการทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อความบันเทิงใจและเพื่อสุขภาพ เช่น ชมงานดนตรีกลางแจ้ง ชมการแสดงทางศิลปะและการแข่งขันกีฬา หรือท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ออกกำลังกาย ท่องเที่ยวเป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อต้องทานอาหารในภัตตาคารหรือร้านอาหาร ให้เลือกร้านที่มีการรักษาระยะห่าง มีแผ่นกั้น และเสิร์ฟในลักษณะอาหารเซ็ต สำหรับรายละเอียดและเวลาเริ่มจะประกาศให้ทราบทั่วกันหลังจากประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.
วันหยุดยาววันแรงงานจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ ศูนย์บัญชาการฯได้ประกาศ “แนวทางการป้องกันโรค COVID-19ในช่วงวันหยุดสำหรับประชาชน” ในขณะที่ดื่มด่ำกับช่วงเวลาพักผ่อน ก็ยังต้องหมั่นล้างมือเป็นประจำ รักษาความสะอาดระบบทางเดินหายใจ และรักษามารยาทในการไอ เมื่อออกไปข้างนอก ควรเว้นระยะห่างในอาคาร 1.5 เมตร และนอกอาคาร 1 เมตรขึ้นไป หากไม่สามารถรักษาระยะห่างได้ก็ควรสวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งหมั่นดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง หากพบอาการไข้ขึ้นหรืออาการทางระบบทางเดินหายใจให้สวมหน้ากาก ไม่ออกไปข้างนอก หากต้องพบแพทย์ก็ไม่โดยสารขนส่งสาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค.

Was this information helpful? Yes    No