:::

ចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ខែមេសា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិ បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងឱសថស្ថាន និងមណ្ឌលសុខភាពក្នុងស្រុក ដើម្បីបញ្ឈប់ការលក់ម៉ាសការពារមុខ នៅថ្ងៃអាទិត្យ

ស្លាក
ទីតាំង臺灣
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 8
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/4/27
ថ្ងៃខែថ : 2020/4/27 上午 10:28:00

នៅថ្ងៃទី 17 ខែមេសា, មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតកណ្តាល (CECC) បានរាយការណ៍ថា បច្ចុប្បន្ន ប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើង នាំគ្នាទិញម៉ាសតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ី-ម៉ាស។ ដោយពិចារណាឃើញថាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនតាមប្រអប់សំបុត្រ និងឱសថការី និងបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធនៅឱសថស្ថាន និងមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈក្នុងស្រុក បានធ្វើការដោយមិនខ្លាចនឿយហត់ ដើម្បីជួយក្នុងការបែងចែក និងលក់ម៉ាសការពារមុខ, នោះ CECC បានប្រកាសថាចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ខែមេសា, ម៉ាសនឹងមិនត្រូវបានចែកចាយទៅឱសថស្ថានដែលចុះកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋបាលធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិ និងមណ្ឌលសុខភាពសាធារណៈក្នុងស្រុក រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកមានពេលឈប់សម្រាក។

CECC បានចង្អុលបង្ហាញបន្ថែមទៀតថា វាជាការរីករាយដែលបានឃើញហាងលក់ថ្នាំពេទ្យនៅបន្តបម្រើឱ្យសាធារណជនទូទៅជាមួយនឹងការលក់ម៉ាសនៅថ្ងៃអាទិត្យ ប្រសិនបើពួកគេនៅតែមានម៉ាស ដើម្បីលក់នៅសល់ពីស្តុក ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ហើយមានឆន្ទៈលក់សម្រាប់ ព្រោះវានៅតែមានប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃអាទិត្យដដែល។ ជាងនេះទៀត CECC សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភាពរីករាយនៃការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ខ្លួន។ សរុបសេចក្តីមក ប្រតិបត្ដិការតាមរយៈប្រព័ន្ធឈ្មោះពិត 2.0 កាន់តែមានភាពងាយស្រួល ហើយសាធារណជនត្រូវបានណែនាំឱ្យប្រើប្រាស់ នូវការបញ្ជាទិញតាមអ៊ីនធើណិតឱ្យបានប្រសើរជាងមុន ដើម្បីទិញម៉ាស។

Was this information helpful? Yes    No