:::

ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ အတွင်းသို့ မတ်လ၂၁ရက်နေ့မတိုင်မီနှင့် မတ်လ၂၁ရက်နေ့တွင် ဗီဇာမပါပဲ သုံး လနေထိုင်ခွင့် (သို့) လည်ပတ်သူ ဗီဇာ (သို့) ဆိုက်ရောက်ခြင်းဗီဇာ နှင့်ဝင်လာသော နိုင်ငံခြားသားများအတွက

Label
Location臺灣
Hit : 11
Date : 2020/4/27
Updated : 2020/4/27 上午 10:12:00

COVID-19 ၏ နိုင်ငံခြားသားများအပေါ် သက်ရောက်မှုများဖြစ်သော နယ်စပ်ထိန်းချုပ်ရေး ဆောင်ရွက်မှုများနှင့် လေယာဉ်တားမြစ်မှုများအတွက် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန (MOFA) မှ မတ်လ ၂၁၊၂၀၂၀ မှစ၍ ရက် ၃၀ နေထိုင်ခွင့် တိုးပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ကမ႓ာတစ်ဝှမ်း ခရီးသွားလာမှုတားမြစ်ထားခြင်းများအပေါ် ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ မတ်လ၂၁ရက်နေ့မတိုင်မီနှင့် မတ်လ၂၁ရက်နေ့တွင် ဗီဇာမပါပဲ သုံး လနေထိုင်ခွင့် (သို့) လည်ပတ်သူ ဗီဇာ (သို့) ဆိုက်ရောက်ခြင်းဗီဇာ နှင့်ဝင်လာပြီး ရရှိထားသော တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်မကျော်လွန်သေးသည့် ခရီးသွားများအားလုံးအတွက် ဒုတိယအကြိမ် ရက် ၃၀ နေထိုင်ခွင့် တိုးပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း MOFA မှ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ဗီဇာလျှောက်ထားရန်မလိုပါ။ နိုင်ငံအတွင်းစုစုပေါင်းနေထိုင်သောကာလမှာ ရက်ပေါင်း ၁၈၀ မကျော်ရပါ။ (နိုင်ငံအတွင်းဝင်လာပြီး နောက်တစ်နေ့ကို ပထမနေထိုင်ရက် အဖြစ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။) အထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များကို လိုအပ်လျှင် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုလိုက်၍ ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် တိုးချဲ့ဗီဇာရက်လွန်နေသူများ စိတ်အလိုအလျောက် ထွက်ခွာမှု ပရိုဂရမ် အကြောင်းကိုလည်း နိုင်ငံ၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန (NIA) မှ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ မတ်လ ၂၀မှ ဂျွန်လ ၃၀ အတွင်း ဗီဇာ Overstay ဖြစ်သွားကြောင်း မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံသည့် နိုင်ငံခြားသားများကို ခံစားရမည့် ပြစ်ဒါဏ်များကို လျှော့ပေါ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်ရန်တားမြစ်ခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် အနည်းဆုံးဒါဏ်ငွေသာပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း တို့ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/217253/

Was this information helpful? Yes    No