:::

มาตรการขยายเวลาพำนักอย่างถูกกฎหมายสำหรับชาวต่างชาติในวันที่ 21 มีนาคม 2020

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล外交部
ตี : 8
วันที่ : 2020/4/27
อัปเดต : 2020/4/27 上午 10:11:00

กระทรวงการต่างประเทศมีมาตรการขยายเวลาพำนักสำหรับชาวต่างชาติที่ตกค้างในไต้หวัน เนื่องจากโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (ไวรัสอู่ฮั่น) ซึ่งจะประกาศในวันที่ 21 มีนาคม(2020)นี้
สถานการณ์โรคระบาดในนานาประเทศมีการทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศต่างๆก็มีมาตรการป้องกันและข้อจำกัดสำหรับสายการบินที่จะเข้าประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้มีมาตรการให้ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศก่อน(รวมถึง)วันที่ 21 มีนาคม ปี2020 ที่เข้าประเทศด้วยฟรีวีซ่า Visa on Arrival หรือถือวีซ่าพำนักชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ อีก30วันอัตโนมัติโดยไม่ต้องยื่นขอเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติอยู่ในไต้หวันเกิน180วัน โดยมาตรการนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของโรคระบาดต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยมีโครงการ “ขยายเวลาการอาศัย(พำนัก)สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่เกินกำหนดที่รายงานตัวด้วยตนเอง” ผู้ที่เข้ารายงานตัวในระหว่างวันที่ 20 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายนจะเข้าข่ายมาตรการพิเศษ คือจะไม่มีการจับกุม ไม่จำกัดเวลาพำนักในไต้หวัน และเสียค่าปรับในอัตราขั้นต่ำสุด หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯ(https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/217253/).

Was this information helpful? Yes    No