:::

ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែមេសានេះ ម៉ាសទំហំកុមារ សម្រាប់កុមារអាយុចន្លោះពី 4 ទៅដល់ 8 ឆ្នាំ នឹងត្រូវធ្វើការទិញតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត

ស្លាក
ទីតាំង臺灣
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 6
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/4/27
ថ្ងៃខែថ : 2020/4/27 上午 10:00:00

មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតកណ្តាល (CECC) បានបញ្ជាក់នៅថាថ្ងៃនេះ (14) ថាការទិញម៉ាសតាមអ៊ីនធឺណិតដំណាក់កាលទី 5 តាមរយៈប្រព័ន្ធឈ្មោះពិតប្រាកដ 2.0 នឹងចាប់ផ្តើមការបើកបញ្ជាទិញជាមុន ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែមេសានេះតទៅ។ បន្ថែមពីលើការទិញតាមអ៊ីនធឺណិតមុនៗសម្រាប់ម៉ាសមនុស្សពេញវ័យ, ការសាកល្បងបើកឲ្យទិញម៉ាស 3-D សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុពី 4-8 ឆ្នាំ ក៏នឹងត្រូវអនុវត្តតាមអ៊ីនធឺណិតផងដែរ ដើម្បីឱ្យសាធារណជនទូទៅអាចប្រើប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញជាមុនរបស់អ៊ី-ម៉ាស ដោយដាក់ការកក់របស់ពួកគេ។ ម៉្យាងទៀត ការកំណត់អាយុ នឹងត្រូវបានធ្វើឡើងសារជាថ្មីម្តងទៀតលើការទិញម៉ាសកុមារ ដោយមើលឃើញពីការពិតថាមានសមាមាត្រខ្ពស់នៃមនុស្សពេញវ័យដែលបានទិញម៉ាសកុមារ។ ដូចនេះ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ មានតែបុគ្គលណា ដោយប្រើប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចទិញម៉ាសកុមារបាន (ដែលរាប់បញ្ចូល) ។

CECC បានកត់សម្គាល់ថា ប្រហែលមួយភាគបួននៃម៉ាសកុមារ ត្រូវបានទិញដោយមនុស្សពេញវ័យ បន្ទាប់ពីមនុស្សពេញវ័យត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទិញម៉ាសកុមារ។ ដើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារជាអាទិភាពក្នុងការទទួលបានម៉ាសកុមារ, ការកំណត់អាយុលើការទិញម៉ាសកុមារ នឹងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ខែមេសា (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ហើយមានតែបុគ្គលដែលមានប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ (ដែលរាប់បញ្ចូល) អាចទិញម៉ាសកុមារ។ ចំពោះការបញ្ជាទិញអ៊ី-ម៉ាសទុកមុនតាមអ៊ីនធើណិត ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការសម្របសម្រួលជាមួយពេលវេលាដែលត្រូវមកទទួលយក ចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ខែមេសា ដែលបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តជាមួយការកក់ដំណាក់កាលទី 5 ចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ដល់ថ្ងៃទី 17 ខែមេសា (ពេលវេលាត្រូវមកទទួលយក ចាប់ពីថ្ងៃទី 23 ខែមេសា ដល់ថ្ងៃទី 6 ខែឧសភា) ។

យោងតាមការរៀបរាប់លម្អិតរបស់ CECC, ប្រព័ន្ធបញ្ជាទិញជាមុនរបស់អ៊ី-ម៉ាស នឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការសាកល្បងនៃការទិញតាមអ៊ីនធើណិតដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ម៉ាសកុមារ 3-D នៅថ្ងៃស្អែក (15) ។ សម្រាប់ម៉ាសកុមារមានទំហំជាងតូច 8 (បណ្តោយ) x 12 (ទទឹង) សង់ទីម៉ែត្រ នៅពេលដែលបត់ចូលពាក់កណ្តាល .. នៅពេលសាធារណៈបើកចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ី-ម៉ាស ពួកគេត្រូវបានកំណត់អាយុដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ហេតុដូច្នេះ មានតែអ្នកដែលមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលអាចរកជម្រើសទំហំរបស់មនុស្សធំ ឬក្មេង ដើម្បីបង្ហាញសម្រាប់ការជ្រើសរើសហើយសាធារណជនត្រូវបានរំលឹកថាពួកគេត្រូវតែប្រាកដអំពីទំហំ ប្រសិនបើវាឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់កុមារ មុនពេលធ្វើការបញ្ជាទិញ។ សម្រាប់ដំណើរការនៃការទិញដែលនៅសល់ គឺដូចគ្នានឹងការទិញម៉ាសសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យដែរ។ ដូច្នេះ មាតាបិតា ត្រូវបានណែនាំឱ្យជួយរៀបចំប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់កុមារជាមួយនឹងកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់ពួកគេនៅលើទូរស័ព្ទដៃឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការទិញម៉ាសសម្រាប់កុមារ។

CECC ក៏បានក្រើនរំលឹកផងដែរថាចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ជាការបញ្ជាទិញទុកមុន គឺខុសគ្នាសម្រាប់ចំនួនម៉ាសនីមួយៗដែលត្រូវទិញក្នុងពេលតែមួយសម្រាប់ម៉ាសកុមារ និងម៉ាសមនុស្សពេញវ័យ គឺខុសគ្នា ដូច្នេះចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ជាមុននឹងមិនដូចគ្នាទេ។ នៅពេលធ្វើការទូទាត់, ពួកគេអាចចូលរួមជាមួយប្រតិបត្តិការដទៃទៀតដើម្បីទូទាត់វិក្កយបត្រ ប៉ុន្តែបញ្ជូនទំនិញសម្រាប់ការបញ្ជាទិញនីមួយៗនៅតែត្រូវបានគិតថ្លៃដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។ នៅពេលទូទាត់រួចរាល់ ធាតុដែលបានជ្រើសរើសមិនអាចប្តូរបានទេ។ លើសពីនេះទៀត ម៉ូដស្ទីល និងទំហំជាក់ស្តែងនៃម៉ាសកុមារ គឺខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចសម្រាប់វាពិតជាមានក្រុមហ៊ុនផលិតជាច្រើនបានចូលរួមផ្គត់ផ្គង់។ ដូច្នេះ យើងមិនអាចផ្តល់ការជ្រើសរើសច្រើនបានទេ លើកលែងតែកង្វះខាត ឬការខូចខាតត្រូវបានរកឃើញនៅទីតាំងទទួលយកម៉ាស។ នៅពេលដែលសាធារណជនចាកចេញពីគេហទំព័រនោះ យើងសូមអភ័យទោសដែលយើងមិនអាចផ្តល់សេវាត្រឡប់មកវិញ ឬផ្លាស់ប្តូរបានទេ។

Was this information helpful? Yes    No