:::

ယခုတွင် အွန်လိုင်း အခွန်စနစ်ကို တရားဝင် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ တိုင်ချန်ဂ် မြို့ အစိုးရမှ ကမ္ဘာအနှံ့ဖြစ်ပွားသောကပ်ရောဂါကို တုံ့ပြန်သောအနေဖြင့် အခွန်ပေးချေမှု နှင့် ပတ်သတ်သော စီမံချက် သုံးခု ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

Label
Location中部
Data source
Hit : 8
Date : 2020/4/27
Updated : 2020/4/27 上午 09:35:00

ကိုဗစိ-19 ကမ္ဘာအနှံံ့ပျံ့ပွားသော ကပ်ရောဂါကို တုံ့ပြန်သော အနေနှင့် တိုင်ချန်ဂ်မြို့ အစိုးရမှ အခွန်ဖိုင်ဖြည့်စွက်ခြင်းကို တိုးဆန့်ခြင်း၊ အခွန် အရစ်ကျပေးချေမှုကို တိုးဆန့်ခြင်း သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်း နှင့် အခွန်လျှော့ပေါ့ပေးခြင်းအတွက် ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းတို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များမှ ပြည်သူလူထုအား အွန်လိုင်း အခွန်စနစ် ကို ကောင်းမွန်စွာအသုံးချရန် တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ အသေးစိတ်ကို သိရှိလိုပါက၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဒေသတွင်း အခွန် ဗျုရို ဝက်ဘ်ဆိုဒ် ကိုဆက်သွယ်ပါ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုအမြန်လိုင်း ဖုန်းအမှတ် 04-22585000 (1 ကိုနှိပ်ပါ) ကိုဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No