:::

Ở tại nhà và đóng thuế trực tuyến. Cục thuế địa phương thành phố Đài Trung khởi động chính sách hoãn và khấu trừ thuế

nhãn
vị trí中部
Lượt : 12
Ngày : 2020/4/27
Cập nhật : 2020/4/27 上午 09:30:00

Nhằm ứng phó với dịch bệnh viêm phổi COVID-19, Cục thuế chính quyền thành phố Đài Trung ban hành chính sách hoãn thuế, trả làm nhiều kỳ và khấu trừ thuế. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc đăng ký dịch vụ đóng thuế online, xin gọi đến hotline dịch vụ 04-22585000 nhấn phím 1.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không