:::

กำลังจะเปิดให้ใช้ระบบยื่นภาษีออนไลน์ โดยจัดให้สามารถเลื่อน ขยาย แบ่งชำระภาษีเมืองไทจงพร้อมกันถึง 3 วิธี ! เพื่อให้ประชาชนได้พักอยู่บ้านช่วงการแพร่ระบาดของโรค

ฉลาก
ที่ตั้ง中部
แหล่งข้อมูล臺中市政府地方稅務局
ตี : 7
วันที่ : 2020/4/27
อัปเดต : 2020/4/27 上午 09:29:00

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาด กรมสรรพากรท้องถิ่นเมืองไทจงจึงได้จัดโครงการเลื่อน ขยายเวลา หรือแบ่งชำระภาษีเป็นงวด ทั้งสิ้น 3 วิธี ประชาชนสามารถยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสรรพากรท้องถิ่นเมืองไทจง หรือโทรสอบถามได้ที่ 04-22585000กด1

Was this information helpful? Yes    No