:::

เงินอุดหนุนการควบคุมโรคสามารถยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ได้ภายใน 2 ปี

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 6
วันที่ : 2020/4/21
อัปเดต : 2020/4/21 下午 02:51:00

ศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเผยในวันที่ 24 มีนาคมว่า เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมได้มีการเปิดให้ลงทะเบียน รับเงินอุดหนุนผู้กักตัวเพื่อดูอาการไวรัสอู่ฮั่น(COVID-19)ที่แจกให้กับผู้ที่กักตัวในที่พักเป็นเงินคนละ 1,000 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อวัน ส่วนเงินอุดหนุนสำหรับผู้ดูแลจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม ด้วยสถานการณ์โรคไวรัสอู่ฮั่นทั่วโลกได้ทวีความรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน จึงขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้ ยังสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันรุ่งขึ้นหลังจากกักตัว/ดูอาการครบตามจำนวนวันที่กำหนด ประชาชนจึงไม่ต้องเร่งยื่นเรื่องในช่วงนี้

ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า ผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนแบ่งออกเป็น 5 ประเภท รวมถึง ผู้ที่กักตัวในที่พัก ผู้ที่ดูอาการในที่พัก ผู้ที่กักตัวรวมในสถานที่ที่กำหนด ผู้ที่ดูอาการในสถานที่ที่กำหนด และครอบครัวของผู้ที่กักตัวหรือดูอาการที่ดูแลตนเองไม่ได้ และผู้ที่ต้องหยุดงานหรือไม่สามารถทำงานได้ แต่หากในระหว่างนี้มีการรับเงินเดือนหรือได้รับเงินชดเชยที่มีลักษณะคล้ายกันตามกฎหมาย จะไม่สามารถรับเงินอุดหนุนซ้ำได้ หากฝ่าฝืนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคก็จะไม่สามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนการควบคุมโรคนี้ได้

นอกจากนี้ ผู้ที่ดูแลตนเองไม่ได้หมายถึง ผู้ที่ขาดสมรรถภาพในการดูแลตนเองตั้งแต่ขั้นที่ 2 ถึง 8 ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ที่มีใบรับรองแพทย์ เด็กชั้นประถมศึกษาหรือเด็กที่มีอายุไม่ครบ 12 ปี ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาหรือ ปวช. ผู้พิการทางร่างกายหรือจิตใจที่ต้องรับการดูแลจากชุมชนหรือผู้ช่วยส่วนตัว หรือคนดูแลต่างชาติที่ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าติดไวรัสปอดอักเสบรุนแรงชนิดติดต่อได้หรือสาเหตุอื่นทำที่ให้ไม่สามารถให้บริการต่อได้ เป็นต้น ทั้งสิ้น 5 กรณี

ศูนย์บัญชาการฯแนะนำว่า ประชาชนสามารถยื่นเรื่องผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกประหยัดเวลาในการเข้าคิว ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้ https://topics.mohw.gov.tw/COVID19/cp-4715-52167-205.html หรือส่งไปรษณีย์หรือติดต่อด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดการกักตัวหรือดูอาการที่หน่วยงานรัฐประจำท้องถิ่น หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนสวัสดิการฟรี 1957 ทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 ถึง 22:00น.

Was this information helpful? Yes    No