:::

Trong vòng 2 năm có thể đăng ký bồi thường phòng dịch. Qua mạng là có thể đăng ký

nhãn
vị trí臺灣
Lượt : 12
Ngày : 2020/4/21
Cập nhật : 2020/4/21 下午 02:50:00

Vào ngày 24/3, theo Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương, người bị cách ly, kiểm dịch do Viêm phổi Vũ Hán(COVID-19) được cấp phát 1000 tệ/ngày tiền bồi thường phòng dịch, từ ngày 23/3 đã bắt đầu nhận thụ lý đơn xin, và tiền bồi thường phòng dịch đối với người chăm sóc bắt đầu thụ lý đơn xin từ ngày 31/3. Xét thấy hiện nay dịch bệnh Viêm phổi Vũ Hán nghiêm trọng trên toàn cầu, nếu không cần thiết thì nên tránh đi đến những nơi công cộng đông người, người dân có thể sử dụng internet thực hiện đăng ký trực tuyến. Ngoài ra, người bị cách ly, kiểm dịch được nhận bồi thường có thể đăng ký trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc cách ly hoặc kiểm dịch, do đó người dân không cần thực hiện đăng ký gấp trong thời điểm này.

Trung tâm chỉ huy cho biết, các đối tượng nhận bồi thường phòng dịch được chia thành 5 loại bao gồm: cách ly tại nhà, kiểm dịch tại nhà, cách ly tập trung, kiểm dịch tập trung, người thân phải xin nghỉ hoặc không thể làm việc do phải chăm sóc người bị cách ly hay bị kiểm dịch chưa đủ khả năng chăm sóc bản thân (gọi chung là người chăm sóc). Tuy nhiên, những người được hỗ trợ lương hoặc các khoản trợ cấp khác có tính chất tương đương theo luật và quy định trong thời gian này sẽ không được đăng ký nhận thêm lần nữa. Nếu không tuân thủ các quy định liên quan đến phòng dịch thì không thể nộp đơn xin bồi thường phòng chống dịch bệnh.

Đối tượng chưa đủ khả năng chăm sóc bản thân gồm: người tàn tật cấp 2 đến 8, người mất trí có giấy chứng nhận chẩn đoán, học sinh tiểu học hoặc trẻ em dưới 12 tuổi, người khuyết tật tốt nghiệp trung học cao đẳng hoặc đã học xong 3 năm ở trường cao đẳng 5 năm, người khuyết tật nhận dịch vụ chăm sóc cộng đồng hoặc dịch vụ trợ lý cá nhân, khán hộ công người nước ngoài được thuê đã bị xác nhận nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán hoặc do các yếu tố khác không thể cung cấp dịch vụ nên người thân phải xin nghỉ để chăm sóc.

Trung tâm chỉ huy khuyến nghị, người dân có thể đăng ký trực tuyến để tiết kiệm thời gian đợi xếp hàng, thông tin đăng ký chi tiết truy cập trang web:
https://topics.mohw.gov.tw/COVID19/cp-4715-52167-205.html
Hoặc dùng hình thức gửi qua đường bưu điện hay đến quầy, nộp đơn cho chính quyền thành phố trực thuộc, huyện (thị) nơi việc cách ly hoặc kiểm dịch kết thúc.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về bồi thường phòng dịch, hãy gọi đến đường dây tư vấn phúc lợi miễn phí 1957 từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hàng ngày.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không