:::

แนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมในร่มที่มีจำนวน 100 คนขึ้นไป และกิจกรรมกลางแจ้งที่มีจำนวน 500 คนขึ้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อของคนกลุ่มใหญ่

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 5
วันที่ : 2020/4/21
อัปเดต : 2020/4/21 下午 02:47:00

ศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเผยในวันที่ 25 มีนาคมว่า การจัดกิจกรรมขนาดใหญ่มักจะมีความแออัด มีการอยู่ใกล้กันเป็นเวลานาน จึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อ เมื่อพบกรณีผู้ป่วยหรือการรวมกลุ่มกันก็จะเพิ่มความยากในการป้องกันให้สูงขึ้น ศูนย์บัญชาการฯจึงได้ประกาศว่า นับแต่วันนี้เป็นต้นไป แนะนำให้ยกเลิกกิจกรรมรวมกลุ่มในร่มที่มีจำนวน 100 คนขึ้นไป และกิจกรรมกลางแจ้งที่มีจำนวน 500 คนขึ้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อของคนกลุ่มใหญ่

ศูนย์บัญชาการฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมรวมกลุ่มในร่มที่มีจำนวนคนน้อยกว่า 100 คน และกิจกรรมกลางแจ้งที่มีจำนวนน้อยกว่า 500 คน สามารถปฏิบัติตาม “แผนการรับมือ『COVID-19(ไวรัสอู่ฮั่น)』การจัดกิจกรรม” โดยพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงจาก “ควบคุมข้อมูลของผู้เข้าร่วมก่อนเข้างานได้หรือไม่” “การถ่ายเทของอากาศภายในงาน” “ระยะห่างระหว่างผู้ร่วมกิจกรรม” “ที่นั่งของผู้ร่วมกิจกรรมเป็นแบบระบุที่นั่งหรือไม่” “ระยะเวลาการจัดกิจกรรม” และ “รักษาความสะอาดของมือและสวมหน้ากากอนามัยระหว่างกิจกรรมได้หรือไม่” ทั้งสิ้น 6 ข้อ หากวิเคราะห์แล้วพบว่าประเภทของกิจกรรมที่จัดมีความเสี่ยงสูง ก็จะแนะนำให้เลื่อน ยกเลิก หรือจัดด้วยวิธีการอื่นไปก่อน

นอกจากนี้ ศูนย์บัญชาการฯยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่า แนะนำให้ผู้จัดกิจกรรมจัดทำแผนการรับมือในการป้องกันโรคให้เสร็จก่อนเริ่มกิจกรรม สร้างมาตรการรับมือเพิ่มเติม (เช่น สถานที่แยกตัวเมื่อพบผู้ที่สงสัยว่าติดโรค ขั้นตอนการนำส่งโรงพยาบาล ขั้นตอนการรายงาน เป็นต้น) ทั้งยังต้องมีอุปกรณ์ป้องกันก่อนและระหว่างกิจกรรม มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการบริหารสุขภาพ และให้คำแนะนำสำหรับพนักงาน

Was this information helpful? Yes    No