:::

กักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วันตามกฎหมาย ร่วมรักษาสุขภาพที่ดีของทุกคนในประเทศ

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 6
วันที่ : 2020/4/21
อัปเดต : 2020/4/21 下午 02:43:00

ศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคมเป็นต้นไป ประชาชนที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนต้องกักตัวดูอาการในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วว่าติดโรค จะต้องกักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ในระหว่างกักตัวในที่พัก/ดูอาการ ขอให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านหรือที่พัก สวมหน้ากากตลอดเวลา ไม่ออกไปข้างนอก ผู้ที่อาศัยร่วมกันต้องมีการป้องกันที่เหมาะสม ซึ่งรวมไปถึงหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ รักษาสุขอนามัย ฆ่าเชื้อในพื้นที่ส่วนรวมทุกวัน พร้อมทั้งรักษาระยะห่างที่เหมาะสมคือ 1 เมตรขึ้นไป

ศูนย์บัญชาการฯเผยเพิ่มเติมว่า ระหว่างการกักตัวในที่พักจะต้องบันทึกอุณหภูมิร่างกายและสังเกตสุขภาพอย่างละเอียด โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดต่อเข้าไปทุกวัน หากมีอาการไม่สบาย ควรติดต่ออนามัยหรือศูนย์ดูแลท้องถิ่น(เว็บไซต์:http://at.cdc.tw/7aLR45) พร้อมทั้งเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ตามวิธีการที่แนะนำ ไม่โดยสารขนส่งสาธารณะโดยเด็ดขาด

ศูนย์บัญชาการฯย้ำเตือนว่า สำหรับผู้ที่กักตัว/ดูอาการในที่พัก จะต้องติดตั้ง “ระบบรั้วอิเล็กทรินิกส์ติดตามอัจริยะ” โดยจะใช้ระบบจีพีเอสในการย้ำเตือนไม่ให้ประชาชนออกจากสถานที่ควบคุมตามกำหนด ผู้กักตัวจะต้องเปิดมือถืออยู่ตลอดและคอยดูว่ามีแบตเตอรี่เพียงพอหรือไม่ สำหรับผู้ที่ไม่มีมือถือ ก็จะมีมือถือควบคุมโรคไว้คอยให้บริการ

ศูนย์บัญชาการฯเผยว่า ในระหว่างกักตัว/ดูอาการในที่พัก ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือจากครอบครัว ผู้ที่อาศัยร่วมกัน ซื้อของออนไลน์ หรือช่องทางส่งอาหารออนไลน์เป็นต้นเพื่อซื้ออาหาร สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน หากเป็นผู้กักตัวที่พักตามลำพังโดยไม่มีผู้ที่ขอความช่วยเหลือได้ สามารถติดต่อศูนย์ดูแลในท้องถิ่น หากมีอาการไอ ไข้ขึ้นที่เข้าข่ายอาการที่สงสัยว่าเป็น COVID-19(ไวรัสอู่ฮั่น) ให้รีบติดต่ออนามัยหรือศูนย์ดูแลในท้องถิ่นเพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ส่วนการรักษาสำหรับโรคเรื้อรังอื่น สามารถใช้วิธีวีดีโอคอลเพื่อให้แพทย์ตรวจอาการ และให้สมาชิกในครอบครัวรับยาแทนได้ สำหรับการเสริมความงาม การตรวจสุขภาพซึ่งเป็นการบริการทางการแพทย์ที่ไม่ใช่กรณีเร่งด่วน ให้รอจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลากักตัว/ดูอาการในที่พักแล้วจึงเข้ารับการรักษาต่อไป

ศูนย์บัญชาการฯขอความร่วมมือจากประชาชน ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนด จะมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน พร้อมทั้งจะต้องถูกบังคับกักตัวในสถานที่ที่กำหนด หากโชคร้ายติดเชื้อหรือฝ่าฝืนข้อห้ามจะเป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชนอีกมากมาย จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ไม่ทำร้ายผู้ที่อยู่รอบตัว และหากมีเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องที่ต้องกักตัว ขอให้ใช้วีดีโอคอล โทรศัพท์หรือส่งข้อความให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชนเพื่อให้ฝ่าวิกฤตินี้ไปได้อย่างปลอดภัย

Was this information helpful? Yes    No