:::

ขอเชิญธุรกิจโรงแรมเข้าร่วมโครงการ “ควบคุมโรคอย่างสบายใจ” โดยมีเงินอุดหนุนห้องละ 1,000 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อห้องต่อวัน

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 4
วันที่ : 2020/4/21
อัปเดต : 2020/4/21 下午 02:39:00

ศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเปิดเผยเมื่อวันที่ 1 เมษายนว่า เนื่องจากมีผู้ที่ต้องกักตัวในที่พักเพิ่มมากขึ้นและประชาชนยังมีความต้องการใช้โรงแรมเป็นสถานที่กักตัวอีกมาก เพื่อป้องกันการติดเชื้อในชุมชน สำนักงานการท่องเที่ยว กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดให้มีโครงการ “โรงแรมควบคุมโรคอย่างสบายใจ”ขึ้น โดยจัดให้มีเงินอุดหนุนสำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ในขณะเดียวกัน ศูนย์บัญชาการฯก็ได้ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำ “แผนการรับมือ『COVID-19(ไวรัสอู่ฮั่น)』การบริหารจัดการโรงแรมควบคุมโรค” (ดังไฟล์แนบ) เพื่อให้ทุกภาคส่วนนำไปใช้ได้

ศูนย์บัญชาการฯชี้ว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ถูกกฎหมายมาเข้าร่วมโครงการ “ควบคุมโรคอย่างสบายใจ” สำนักงานท่องเที่ยวจึงได้จัดโครงการอุดหนุนให้ผู้ที่ต้องกักตัวในที่พักได้เข้าพักในโรงแรมที่ถูกกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน(2020)นี้ เป็นเงิน 1,000 ดอลล่าร์ไต้หวันต่อห้องต่อคืน โดยผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ก็จะได้เป็นโรงแรมควบคุมโรคอย่างสบายใจ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานท่องเที่ยว รัฐบาลท้องถิ่น และกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการอย่างเคร่งครัด

ศูนย์บัญชาการฯเพิ่มเติมว่า เพื่อรักษาสิทธิของผู้ที่กักตัวในที่พักและผู้ที่ดูอาการและคำนึงถึงความปลอดภัยในการป้องกันโรค โรงแรมที่ใช้ในการควบคุมโรคจะต้องเป็นอาคารแยก มีการแบ่งแยกเส้นทางเดิน และเข้าพัก “1คนต่อ1ห้อง” สวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในห้องพัก จัดให้มีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อตามประตูทางเข้าโรงแรม เคาน์เตอร์ ลิฟต์ บันได และทางเข้าออกในแต่ละชั้น ทำความสะอาดสถานที่ส่วนกลางอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หน้าต่างภายในห้องพักต้องเปิดรับลมได้ มีห้องน้ำและระบบปรับอากาศแยก สำหรับการทำความสะอาด ให้ผู้กักตัวเป็นผู้ทำความสะอาดเอง อุปกรณ์เพื่อความบันเทิงทั้งรีโมทหรือจอทัชสกรีนต้องห่อด้วยฟิล์ม พยายามใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนตัวหรืออุปกรณ์ทานอาหารแบบใช้ครั้งเดียว เพื่อป้องกันโอกาสในการติดเชื้อ

นอกจากนี้ โรงแรมที่ใช้ควบคุมโรคต้องสามารถควบคุมการเข้าออก ป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป ส่วนผู้เข้าพักจะต้องอยู่ภายในบริเวณห้องพักเท่านั้น ไม่ให้เข้าออกโดยไม่ได้รับอนุญาต จะต้องมีการอบรมพนักงานก่อนการเริ่มต้น พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือพูดคุยระยะใกล้เกินไปกับผู้กักตัว ส่วนการฆ่าเชื้อ การจัดการขยะ และการดูแลสุขภาพของพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ

ศูนย์บัญชาการฯขอขอบคุณโรงแรมภายในประเทศที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการควบคุมโรค โดยให้บริการสถานที่กักตัวหรือดูอาการให้แก่ผู้ที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบาย ลดโอกาสการติดเชื้อในชุมชน ศูนย์บัญชาการฯขอให้ทุกภาคส่วนให้กำลังใจและยอมรับกับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการควบคุมโรคอย่างสบายใจที่ได้เสียสละกำลังกายและกำลังใจในการต่อสู้กับโรคระบาด

Was this information helpful? Yes    No