:::

အိမ်တွင်း၌ သီးသန့်ခွဲနေထိုင်ခြင်းနှင့် ရောဂါပြန့်ပွားမှု တားဆီးနိုင်ရန် အိမ်တွင်း၌ အသွားအလာ ဖြတ်တောက်နေထိုင်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နေသူများသည် ဥပဒေနှင့်အညီ နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ချိုးဖောက်သူများကို ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်

Label
Location臺灣
Hit : 3
Date : 2020/4/21
Updated : 2020/4/21 下午 02:36:00

ဗဟို ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး စင်တာ (စီအီးစီစီ) သည် ပြင်းထန်သည့် ဤကမ္ဘာလုံး ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ရပ်နှင့် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအတွက် တိုးပွားလာသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို သုံးသပ်၍ ကူးစက်နိုင်ခြေရှိသူများအတွက် ခြေရာခံ စောင့်ကြည့်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး လုပ်ငန်းယန္တရားတစ်ခုကို ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုပြီး ဖြစ်စဉ်များနှင့် ထိတွေ့မှု ရှိသူများအနေဖြင့် ရောဂါပြန့်ပွားမှု တားဆီးရန် အိမ်တွင်း၌ အသွားအလာ ဖြတ်တောက်နေထိုင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်လာသူ အားလုံးအနေဖြင့် ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ဤမူဝါဒနှင့်အညီ အိမ်တွင်း၌ ၁၄ ရက်ကြာ အသွားအလာဖြတ်တောက်နေထိုင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်တွင်း သီးခြားနေထိုင်မှုနှင့် အသွားအလာ ဖြတ်တောက်နေထိုင်မှုများကို လုပ်ဆောင်မည့်သူများမှာ ထပ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်ခြေ မြင့်မားသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ သီးခြားနေထိုင်မှု သို့မဟုတ် ရောဂါပြန့်ပွားမှု တားဆီးရန် အသွားအလာ ဖြတ်တောက်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများအား လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ပါက ရပ်ရွာအတွင်း ပြန့်ပွားနိုင်ခြေ ပိုမိုမြင့်မားလာမည် ဖြစ်သည်ဟု စီအီးစီစီမှ ထပ်တိုးထောက်ပြထားပါသည်။ နိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်လာချိန်တွင် ရောဂါပြန့်ပွားမှု တားဆီးရန်အတွက် အိမ်တွင်း၌ အသွားအလာဖြတ်တောက် နေထိုင်ရမည့်သူများသည် ၎င်းတို့အား နောက်ဆက်တွဲ ကူညီစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ခြေရာခံ နေရာရှာဖွေမှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ သို့မဟုတ် နေရပ်လိပ်စာ အသေးစိတ်ကို ပေးမထားခဲ့ပါက ကပ်ရောဂါကာကွယ်မှု လုပ်ငန်းအပေါ် ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဝန်ကြီးဌာန (အမ်အိုအိပ်ဒဗလျူ) မှ သီးခြားခွဲနေထိုင်ခြင်းနှင့် အသွားအလာ ဖြတ်တောက် နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အဆိုပါ သီးခြားခွဲနေထိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသွားအလာ ဖြတ်တောက်နေထိုင်ခြင်း လုပ်ဆောင်ရမည့်သူများမှ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ၎င်းသီးခြားနေထိုင်မှု၊ အသွားအလာဖြတ်တောက် နေထိုင်မှုမှ ထွက်ခွာသည့် အချိန်အပိုင်းအခြားအပေါ် မူတည်၍ ပြင်းထန်စွာ အပြစ်ပေးသွားမည့် ပြင်းထန်သော ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ချမှတ်ရှင်းပြပြီး အနည်းဆုံး ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုများဆိုင်ရာ စံနှုန်းများကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ ပြင်းထန်စွာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း မပြုမီ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ထွက်ခွာခြင်းအပြင် ထိတွေ့ခဲ့သည့် လူအရေအတွက် များပြားခြင်း၊ သွားလာလှုပ်ရှားမှုနယ်ပယ် အလွန်ကျယ်ပြန့်ခြင်း၊ ခုခံအား နိမ့်ပါးသူများနှင့် ထိတွေ့ခြင်း၊ အများသုံးနေရာများသို့ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အများသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်ကို အသုံးပြုခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး နေရာများတွင် အခြားသူများနှင့် ထိတွေ့ခြင်းတို့နှင့် အခြားကိစ္စရပ်များ ကဲ့သို့သော အခြား စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်တွင်း၌ သီးခြားခွဲနေထိုင်နေသူမှ ပထမဆုံးအကြိမ် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အပြင်ထွက်ခွာခဲ့လျှင် မဖြစ်မနေ ပေးချေရမည့် ကျေအေးငွေနှင့်အတူ ဒဏ်ငွေများ ချမှတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ပထမအကြိမ် ထွက်ခွာပြီးနောက် နောက်တစ်ကြိမ် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ထပ်မံထွက်ခွာသူများကိုမူ ပိုမိုများပြားသော ဒဏ်ငွေနှင့် ကျေအေးငွေတို့ဖြင့် ဒဏ်တပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ရောဂါပြန့်ပွားမှု တားဆီးရန်အတွက် အိမ်တွင်း၌ အသွားအလာ ဖြတ်တောက်နေထိုင်သူ အများအပြားမှာ ရောဂါရှိနေပြီး ရောဂါကူးစက်စေနိုင်ခြေ အလွန်မြင့်မားသူများ ဖြစ်ကြောင်းကို မကြာသေးမီက တွေ့ရှိခဲ့ရသည့် အတွက်ကြောင့် စီအီးစီစီသည် အနည်းဆုံး အခြေခံပြစ်ဒဏ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်တွင်း၌ သီးခြားခွဲနေထိုင်ရာမှ ပထမဆုံးအကြိမ် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ထွက်ခွာသူများကို မဖြစ်မနေ ကျေအေးငွေ ပေးဆောင်စေမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ငွေကိုလည်း ရယူခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။ ထို့ပြင် စီအီးစီစီ သည် အာဏာပိုင်တို့မှ စည်းမျဉ်းများကို အမှန်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သူများထံမှ လိုအပ်သည့် အခကြေးငွေများကိုလည်း ကောက်ခံသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်တွင်း၌ သီးခြားခွဲနေထိုင်ရာမှ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အပြင်ထွက်ကြောင်း သို့မဟုတ် အခြားစည်းကမ်းများကို ဖောက်ဖျက်ကြောင်း တွေ့ရှိရသူများအနေဖြင့် “ကူးစက်ရောဂါများ ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိန်းချုပ်ရေး” နှင့် “ကူးစက်မှု အထူးပြင်းထန်သည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါအား ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်းနှင့် ၎င်းရောဂါဆိုင်ရာ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ အထူးစည်းမျဉ်းများ” မှ စည်းကမ်းချက်များအရ NT$၂၀၀,၀၀၀ မှ NT$၁,၀၀၀,၀၀၀ အကြား ဒဏ်တပ်အပြစ်ပေးခြင်း ခံရနိုင်ကြောင်း စီအီးစီစီမှ ထပ်မံအသိပေးထားပါသည်။ အိမ်တွင်း၌ သီးခြားခွဲနေထိုင်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ အနေဖြင့် နိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်ချိန်တွင် အသေးစိတ်အချက်များကို တိကျပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းခဲ့ခြင်း မရှိပါက NT$၁၀,၀၀၀ မှ NT$၁၅၀,၀၀၀ အထိ ဒဏ်ငွေတပ်ခံရနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်သည် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ အိမ်မှထွက်ခွာခဲ့ပြီး ၎င်းတို့လေဆိပ်မှ အိမ်ပြန်လာချိန်တွင် အရည်အချင်းပြည့်မှီသည့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ရောဂါပြန့်ပွားမှုတားဆီးရန် အသွားအလာ ဖြတ်တောက်မှုဆိုင်ရာ အသိပေးစာပါ စည်းကမ်းချက်များကိုဖြစ်စေ၊ အခြား သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကိုဖြစ်စေ ချိုးဖောက်ခဲ့ပါက NT$၁၀၀,၀၀၀ မှ NT$၁,၀၀၀,၀၀၀ အထိ ဒဏ်ငွေတပ်ခံရနိုင်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် နယ်မြေအစိုးရမှ လူ ၃၁၈ ဦးအား ဒဏ်ငွေချမှတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီး ဒဏ်ငွေစုစုပေါင်း ပမာဏမှာ NT$ ၂၇,၁၄၈,၀၀၀ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အိမ်တွင်း သီးခြားခွဲနေထိုင်သူများ သို့မဟုတ် အသွားအလာ ဖြတ်တောက် နေထိုင်သူများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့ဖျားနာခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ၊ သတ်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များကို ဖောက်ဖျက်ခဲ့လျှင်ဖြစ်စေ လူသူအများအပြား၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအပေါ် ထိခိုက်စေနိုင်သဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီ ပူးပေါင်းလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် အားလုံးကို တရားဥပဒေကို လိုက်နာရန်နှင့် မိမိကိုယ်ကိုနှင့် အခြားသူများအား အန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲ နေထိုင်ရန် သတိပေးထားပါသည်။ ထို့အပြင် နယ်မြေခံ အစိုးရများကိုလည်း မိမိတို့ နိုင်ငံသားများ၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် လူထုအတွင်း စည်းကမ်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပေးရန် တောင်းဆိုထားပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No