:::

ให้ผู้รับการตรวจคัดกรองที่ต้องกักตัวในที่พักปฏิบัติตามกฎหมาย โดยผู้ฝ่าฝืนจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 5
วันที่ : 2020/4/21
อัปเดต : 2020/4/21 下午 02:35:00

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดในต่างประเทศมีการเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การป้องกันโรคภายในประเทศก็มีความยากเพิ่มขึ้นไปด้วย ศูนย์บัญชาการฯจึงได้จัดให้มีมาตรการติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดโรค ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยจะต้องกักตัวในที่พัก นอกจากนี้ ตั้งแต่ 19 มีนาคมเป็นต้นไป ก็ได้ขยายให้ประชาชนที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนกักตัวดูอาการในที่พักเป็นเวลา 14 วัน

ศูนย์บัญชาการฯชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากผู้ที่กักตัวดูอาการในที่พักมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่อนข้างสูง หากไม่กักตัวหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ชุมชน ดังนั้นขณะผู้ที่กักตัวในที่พักเดินทางเข้าประเทศ หากไม่ได้ให้ข้อมูลติดต่อหรือข้อมูลที่พักตามจริง ก็จะส่งผลต่อการติดตามผลในครั้งต่อไป ส่งผลเสียต่องานป้องกันโรคติดต่อ ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการจึงได้ประกาศมาตรการสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนในวันที่ 20 มีนาคมไว้อย่างละเอียด ผู้ที่หลีกหนีจากการกักตัวจะพิจารณาบทลงโทษตามเวลาที่หลีกหนี และตามแต่กรณี ตามความมากน้อยของจำนวนคน ความกว้างของบริเวณ การสัมผัสกับประชาชนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ การเข้าออกสถานที่สาธารณะ การโดยสารขนส่งสาธารณะ และสาเหตุที่สัมผัสกับประชาชน เป็นต้น โดยจะปฏิบัติตามบทโทษสูงสุดต่อไป

นอกจากจะลงโทษปรับแล้ว ผู้ที่หลีกหนีการกักตัวในที่พักจะถูกบังคับให้กักตัว ผู้ที่ฝ่าฝืนข้อห้ามในการกักตัวในที่พัก นอกจากจะมีโทษปรับแล้วยังมีการบังคับกักตัว แต่เนื่องจากระยะหลังนี้มีผู้ที่กักตัวในที่พักหลายท่านติดเชื้อ แสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ ศูนย์บัญชาการจึงได้ปรับแก้ไขบทลงโทษ สำหรับผู้ที่ต้องกักตัวในที่พักที่หลีกหนีโดยพลการจะถูกบังคับให้กักตัว นอกจากจะไม่ได้รับเงินชดเชยการป้องกันโรคติดต่อแล้ว ยังจะถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพิ่มเติมตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด

ศูนย์บัญชาการฯย้ำว่า ตาม “กฎหมายป้องกันโรคระบาด” และ “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค” กำหนดว่า ผู้ที่กักตัวในที่พักที่ออกนอกสถานที่กักตัวหรือกรณีฝ่าฝืนอื่น จะมีโทษปรับ 2 แสนถึง 1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน ส่วนผู้ที่กักตัวในที่พักที่ไม่แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องอย่างละเอียด จะมีโทษปรับ 1 หมื่น ถึง 1 แสน5หมื่นดอลล่าร์ไต้หวัน ส่วนผู้ที่ออกนอกสถานที่กักตัวหรือผู้ที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดในหนังสือแจ้งให้กักตัวจากสนามบินที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกให้หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดอื่น จะมีโทษปรับ 1 แสนถึง 1 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน จนถึงขณะนี้ รัฐบาลท้องถิ่นมีการปรับไปแล้ว 318 คน รวมค่าปรับ 27,148,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน จึงขอให้ประชาชนที่ต้องกักตัวในที่พักปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด หากติดเชื้อหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดจะเป็นภัยต่อสุขภาพของประชาชนอีกมากมาย จึงขอความร่วมมือจากประชาชน ไม่ทำร้ายคนที่อยู่รอบตัว และขอให้รัฐบาลท้องถิ่นกวดขันตามข้อกำหนด เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

Was this information helpful? Yes    No