:::

ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု အားမြှင့်တင်ရန်အတွက် စီအီးစီစီသည် ကူးစက်မှု အထူးပြင်းထန်သည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်စဉ်များအတွက် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး နမူနာ စုဆောင်းခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းတို့အတွက် ရပ်ရွာမှ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် အကြောင်းအရာများကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်

Label
Location臺灣
Hit : 15
Date : 2020/4/21
Updated : 2020/4/21 下午 02:32:00

တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုုအား ခုခံဖြေရှင်းနေချိန်တွင် ရပ်ရွာအတွင်း ကူးစက်နိုင်ခြေ ပိုမိုတိုးမြင့်လာခဲ့ပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဗဟို ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး စင်တာ (စီအီးစီစီ) သည် ကိုဗစ်-၁၉ အတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှု မြှင့်တင်ရန်အတွက် ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များအပြင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ကိုးကားအသုံးပြုထားပြီး နမူနာစုဆောင်းခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းတို့အတွက် ရပ်ရွာမှ စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန် အကြောင်းအရာများကို တိုးချဲ့၍ ကူးစက်မှု အထူးပြင်းထန်သည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါဆိုင်ရာ ဖြစ်စဉ်များအတွက် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရန်အတွက် အထူးကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တိုင်ပင်၍ အကြံဉာဏ်ရယူခဲ့ပါသည်။ ကူးစက်မှု အထူးပြင်းထန်သည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ အသစ်ပြင်ဆင်ထားသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် အသစ်များကို အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည် -
(၁) ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများ
အောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေများဖြင့် တွေ့ရသည် -
၁။ အဖျား (≧ ၃၈℃) သို့မဟုတ် ပြင်းထန်သည့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကူးစက်မှု သို့မဟုတ် ပုံမှန်မဟုတ်သော အနံ့ခံနှင့် အရသာခံ အာရုံ။
၂။ ဓာတ်မှန်ရိုက် စစ်ဆေးခြင်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ရောဂါဗေဒ စစ်ဆေးမှုဖြင့်ဖြစ်စေ အဆုတ်ရောင်ရောဂါရှိကြောင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ စစ်ဆေးနိုင်သည်။
၃။ အထူးတလည် ခရီးသွားလာမှုရာဇဝင် မရှိသော်လည်း ရပ်ရွာအတွင်းမှ ကူးစက်ရရှိသော အဆုတ်ရောင်ရောဂါရှိကြောင်း ဆရာဝန်များမှ အထူးသံသယ ရှိထားလျှင်။
(၂) စစ်ဆေးရမည့် အခြေအနေများ
ဖော်ပြပါ အခြေအနေများနှင့်အတူ တွေ့ရသည် -
၁။ ခွဲထုတ်ပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါသစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဟုတ်မဟုတ် ခွဲခြားပြီးဖြစ်သည့် ဆေးပညာဆိုင်ရာ နမူနာပစ္စည်းများ (နှာခေါင်း၊ လေပြွန် သို့မဟုတ် လည်မျိုလမ်းကြောင်းမှ ရယူခဲ့သည့် စိမ့်ရည်နမူနာ၊ ချွဲသလိပ် သို့မဟုတ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း အောက်ပိုင်းမှ ထုတ်ယူရရှိသည့် နမူနာများ စသည်)။
၂။ မော်လီကျူး ဇီဝပညာဆိုင်ရာ နျူကလီယစ်အက်စစ် နည်းစနစ်ဖြင့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါသစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ နမူနာများ။
(၃) ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ အခြေအနေများ
ရောဂါလက္ခဏာ မပြမီ ၁၄ ရက်အတွင်း ရောဂါရှိသူတွင် အောက်ပါအခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည် -
၁။ ပြည်ပသို့ ခရီးသွားလာခဲ့သော၊ ပြည်ပ၌ နေထိုင်ခဲ့သော ရာဇဝင်ရှိသည် သို့မဟုတ် အဖျား သို့မဟုတ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ပြဿနာရှိသည့် နိုင်ငံခြားမှ ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် အဆက်အသွယ် ရှိခဲ့သည်။
၂။ ရောဂါရှိနိုင်ခြေ အလွန်မြင့်မားသူ သို့မဟုတ် ရောဂါရှိကြောင်း အတည်ပြုခံပြီးသူ တစ်ဦးအား လုံလောက်သော အကာအကွယ်များ မပါဘဲ ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း၊ အနီးကပ်နေထိုင်ခြင်းတို့ အပါအဝင် ၎င်းပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နီးကပ်စွာ နေထိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းထွက် အရည်များ၊ ခန္ဓာကိုယ်ထွက် အရည်များနှင့် ထိတွေ့မိခြင်း။
၃။ လက္ခဏာမျိုးစုံ စုပေါင်းတွေ့ရှိရခြင်း။

(၄) အသိပေးချက်၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်
ဖော်ပြပါတို့မှ မည်သည့်အခြေအနေတွင်မဆို တွေ့နိုင်သည် -
၁။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေ ၁ သို့မဟုတ် ၂ နှင့် ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ အခြေအနေများမှ တစ်မျိုးမျိုးနှင့် ကိုက်ညီလျှင်။
၂။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေ ၃ နှင့် ကိုက်ညီလျှင်။
၃။ စစ်ဆေးရမည့် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီလျှင်။

(၅) ရောဂါများကို အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း
၁။ ဖြစ်စေနိုင်သည့် အကြောင်းရင်း - ဓာတ်ခွဲခန်း စစ်ဆေးမှုများဖြင့် အတည်မပြုရသေးသော်လည်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီပြီး ရောဂါလက္ခဏာ မပြမီ ၁၄ ရက်အတွင်း ရောဂါရှိကြောင်း အတည်ပြုပြီးဖြစ်ပြီး လက္ခဏာပြနေသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခုနှင့် နီးစပ်စွာ ထိတွေ့မှုရှိခဲ့သည်။
၂။ အတည်ပြုပြီး ဖြစ်စဉ် - စစ်ဆေးရမည့် အခြေအနေများနှင့် ကိုက်ညီသည်။

ထို့အပြင် စီအီးစီစီသည် အခြေအနေများကို ဖြေလျော့ပေးထားပြီး နမူနာစုဆောင်းခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ ရပ်ရွာပိုင်းမှ အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သက်ရောက်မှု နယ်ပယ်ကို တိုးမြှင့်ထားပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဖြစ်စဉ်များအား SARS-CoV-2 ကူးစက်မှုကြောင့်ဖြစ်ရသည့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ ဖြစ်သည်ဟု သံသယ အလွန်အမင်းဖြစ်ရန် မလိုအပ်ဟု ဆရာဝန်မှ ခွဲခြမ်းစိစစ်ပြီး ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအရ သတ်မှတ်ထား လျှင်ပင်ဖြစ်စေ၊ အသိပေးရန် လိုအပ်သည့် ကူးစက်မှု အထူးပြင်းထန်သော အဆုတ်ရောင်ရောဂါဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု မရှိသော အချို့ဖြစ်စဉ်များတွင်ဖြစ်စေ ၎င်းဆရာဝန်တို့မှ SARS-CoV-2 စစ်ဆေးမှု ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆခဲ့ပါက ၎င်းဖြစ်စဉ်များကို ရပ်ရွာစောင့်ကြည့် စစ်ဆေးမှု လုပ်ငန်းစဉ်အလိုက် အသိပေးတင်ပြပြီး နမူနာတစ်ခုကို စုဆောင်း၍ စစ်ဆေးရန် ပေးပို့ရမည်။ ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသရန် မလိုအပ်သော သတိပေးထားပြီးဖြစ်သည့် ကူးစက်မှု အထူးပြင်းထန်သော အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်စဉ်များနှင့် စစ်ဆေးစောင့်ကြည့်ရမည့် ရပ်ရွာအတွင်း ဖြစ်စဉ်များတွင် ၎င်းသံသယရှိသူသည် စစ်ဆေးခံပြီးနောက်တွင် ရောဂါဖြစ်မဖြစ် အသိပေး မခံရမခြင်း အိမ်တွင်သာ ဆက်လက်နေထိုင်ရန် စီအီးစီစီမှ သတိပေးထားပါသည်။ စစ်ဆေးမှုအဖြေများကို မသိရမခြင်း ၎င်းသံသယရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အပြင်ထွက်ခွင့် မရှိဘဲ ၁၄ ရက် ပြည့်သည်အထိ အိမ်တွင်း၌ သီးသန့်ခွဲနေခြင်း၊ ရောဂါပြန့်ပွားမှု တားဆီးနိုင်ရန် အိမ်တွင်း၌ အသွားအလာဖြတ်တောက် နေထိုင်ခြင်း၊ မိမိကျန်းမာရေးကိုမိမိ ထိန်းသိမ်းနေထိုင်ခြင်းများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။

Was this information helpful? Yes    No