:::

ដើម្បីបងា្ករការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត, CECC នឹងបង្ហាញពីករណីឆ្លងនៃការឆ្លង COVID-19

ស្លាក
ទីតាំង臺灣
ប្រភពទិន្នន័យCenters for Disease Control, MOHW
ចុចមើល : 3
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/4/21
ថ្ងៃខែថ : 2020/4/21 下午 02:29:00

CECC បានកត់សម្គាល់នៅថ្ងៃទី 1 ខែមេសាថា គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីករណីឆ្លងនៃ COVID-19 ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖
1. យោងតាមមាត្រា 5 នៃច្បាប់ស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាន, ព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាល គួរតែត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងសកម្មជាមុន ស្របតាមច្បាប់ ឬត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមការស្នើសុំរបស់ប្រជាជន។
2. យោងតាមមាត្រា 7 នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងជំងឺដែលអាចឆ្លង, អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែអនុវត្តការស៊ើបអង្កេតផ្សេងៗ និងវិធានការបង្ការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារការកើតឡើងនៃជំងឺឆ្លង។ ប្រសិនបើជំងឺឆ្លងបានកើតឡើង ឬកើតមាន, អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច គួរតែគ្រប់គ្រង និងការពារការរីករាលដាលឱ្យបានឆាប់បំផុត។
3. នៅពេលការការពារទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនមានការពាក់ព័ន្ធឈ្មោះ, កំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្ត, និងប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្តរបស់អ្នកជំងឺដែលមានជំងឺឆ្លង ឬសង្ស័យថាមានជំងឺឆ្លង មិនត្រូវបង្ហាញឱ្យដឹង យោងតាមគោលការណ៍មាត្រា 10 នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងជំងឺដែលអាចឆ្លង។ ទោះយ៉ាងណាក្នុងកំឡុងពេលបង្ការការរាលដាល, មេបញ្ជាការនៃ CECC អាចណែនាំឱ្យអនុវត្តការថតវីដេអូ, ការថតខែ្សភាពយន្ត និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងវិធានការបង្ការចាំបាច់ ឬការបោះចោលកាកសំណល់ ឬការទុកដាក់សាកសព ដើម្បីការពារអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បីចៀសវាងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត យោងទៅតាមចំណុចទី 2 នៃមាត្រា 8 នៃបទប្បញ្ញត្តិពិសេសស្តីពីការការពារ និងការព្យាបាលជំងឺរលាកសួតដែលឆ្លងពិសេសធ្ងន់ធ្ងរនិងការសង្គ្រោះ និងការជាសះស្បើយឡើងវិញ។

ដើម្បីការពារ និងគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លង និងការពារសុខភាពប្រជាជនទាំងអស់, CECC នឹងចេញផ្សាយនូវទិន្នន័យនៃករណីឆ្លង ដោយយោងតាមគោលការណ៍ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ សាធារណជនទូទៅ ត្រូវបានស្នើសុំមិនឱ្យបញ្ជូនព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដែលមិនទាន់បានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដល់អ្នកដទៃទេ, ក្នុងករណីដែលពួកគេគួរតែរំលោភច្បាប់ និងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការបង្ការ និងគ្រប់គ្រង។

Was this information helpful? Yes    No