:::

CECC រក្សានូវយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន 6 ដើម្បីការពារការរីករាលដាល COVID-19 នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ

ស្លាក
ទីតាំង臺灣
ប្រភពទិន្នន័យCenters for Disease Control, MOHW
ចុចមើល : 8
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/4/21
ថ្ងៃខែថ : 2020/4/21 下午 02:16:00

ដើម្បីធានាថាមណ្ឌលសុខភាព អាចឆ្លើយតបប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកោះតៃវ៉ាន់, មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការជំងឺរាតត្បាតកណ្តាល (CECC) នៅតែបន្តអនុវត្តការត្រៀមខ្លួន និងការឆ្លើយតបរបស់ជំងឺ COVID-19 ជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចំនួន 6 ។ យុទ្ធសាស្ត្រទាំង 6 មានដូចខាងក្រោម៖
1. ការពង្រីកសមត្ថភាពនៃការធ្វើតេស្ត៖ បណ្តាញធ្វើតេស្តថ្នាក់ជាតិ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពនៃការធ្វើតេស្តរបស់តៃវ៉ាន់។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះអនុញ្ញាតឱ្យសមត្ថភាពនៃការធ្វើតេស្តអតិបរមាក្នុងមួយថ្ងៃ អាចឈានដល់ការធ្វើតេស្តសំណាកចំនួន 3.800នាក់ នៅមន្ទីរពិសោធន៍ដែលបានកំណត់ទាំង 34កន្លែង - ក្នុងនោះមាន 16កន្លែងនៅភាគខាងជើងកោះតៃវ៉ាន់, 10កន្លែងនៅភាគខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់, 7កន្លែងនៅកណ្តាលកោះតៃវ៉ាន់ និងមួយកន្លែងទៀតនៅភាគខាងកើតកោះតៃវ៉ាន់ ហើយការធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នា។ ដើម្បីកាត់បន្ថយពេលវេលារង់ចាំសម្រាប់លទ្ធផលតេស្ត។
2. ការឃ្លាំមើលសហគមន៍ -- ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញឃ្លាំមើលឱ្យបានទូលំទូលាយ, កម្មវិធីឃ្លាំមើលសហគមន៍នៃការប្រមូលសំណាក និងការពិនិត្យសំណាកក៏ដូចជាពិធីសារតាមកម្រិតក្នុងការទទួល និងព្យាបាលអ្នកជំងឺត្រូវបានអនុវត្ត៖ សម្រាប់វត្ថុឬអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ដូចជាបុគ្គលិកពេទ្យ និងបុគ្គលិកថែទាំ, សមាជិកបុគ្គលិកអាកាសចរណ៍, អតីតគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអ្នកដែលបានទៅចូលរួមកន្លែងកម្សាន្តដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករក្នុងកំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងពិធីបុណ្យសម្អាតផ្នូរ ឬឆេងម៉េង (Tomb-Sweeping), ត្រូវបានពង្រឹងនូវការប្រមូលនិងពិនិត្យសំណាកឲ្យបានតឹងរឹង។ វាត្រូវបានគេគ្រោងផងដែរថា ដំណើរការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និងព្យាបាលអ្នកជំងឺស្រាលនិងធ្ងន់ធ្ងរ នឹងត្រូវបង្វែរទិសដៅ។ ជារួម, វាត្រូវបានគេរចនាឡើងថាគ្លីនិកតាមមូលដ្ឋាន នឹងអនុវត្តនីតិវិធីបញ្ជូនការបង្វែរ; ក្នុងចំនោមពួកគេ, មន្ទីរពេទ្យសរុបចំនួន 163 មានសមត្ថភាពធ្វើតេស្តលើករណីសង្ស័យ និងមន្ទីរពេទ្យក្នុងតំបន់ និងមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្រចំនួន 52 អាចទទួលយកអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ។
3. ពង្រីកសមត្ថភាពមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ៖ មន្ទីរពេទ្យឆ្លើយតបករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមជា 4 ដំណាក់កាល សម្រាប់សង្កាត់ដែលបានចាត់តាំងពង្រីកសមត្ថភាពក្នុងការទទួល និងព្យាបាលអ្នកជំងឺ៖ មន្ទីរពេទ្យឆ្លើយតបករណីសង្គ្រោះបន្ទាន់ នឹងរៀបចំសម្អាតតំបន់ស្រុកសម្រាប់ការបញ្ចូលអ្នកជំងឺក្នុងតំបន់កណ្ដាលដើម្បីទទួល និងព្យាបាលអ្នកជំងឺ ក្រៅពី COVID-19 និងពង្រីកការបង្កើតតំបន់សង្កាត់ដែលបានកំណត់។ នៅពេលមានពេលវេលាចាំបាច់, មន្ទីរពេទ្យទាំងនេះអាចផ្អែកលើការណែនាំនិងបទបញ្ជាពីមេបញ្ជាការនៃមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការជំងឺរាតត្បាតកណ្តាល (CECC) ឬមេបញ្ជាការប្រចាំតំបន់ដើម្បីទទួលនិងព្យាបាលអ្នកជំងឺ និងអនុវត្តប្រតិបត្តិការត្រៀមខ្លួន ដោយយោងទៅតាមវិធានការណ៍បន្ទាន់ទាំង 4 ដំណាក់កាល។
4. ធ្វើបញ្ជីសារពើភណ្ឌនៃគ្រែសម្រាប់អ្នកជំងឺ៖ ភ្នាក់ងារសុខាភិបាលតាមដានគ្រែអ្នកជំងឺដែលនៅមានទុកសម្រាប់ករណីធ្ងន់ធ្ងរនៃ COVID-19 ៖ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 3 ខែមេសា ,ចំនួននៃគ្រែអ្នកជំងឺដែលដាក់ដាច់ដោយឡែកក្នុងកម្រិតសម្ពាធអវិជ្ជមាន នៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន 970គ្រែ, គ្រែអ្នកជំងឺមានចំនួន 417គ្រែ, គ្រែដាច់ដោយឡែកធម្មតាមានចំនួន 958 គ្រែ និងគ្រែអ្នកជំងឺមានចំនួន 548; ម៉្យាងវិញទៀត, សង្កាត់ដែលបានចាត់ចែង មានគ្រែសរុបចំនួន 1,711 ដែលទំនេរ, ដែលមានចំនួន 1,177 គ្រែអាចប្រើបាន។ មន្ទីរពេទ្យដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយបណ្តាញវេជ្ជសាស្ត្រ បានបើកឲ្យទំនេរកន្លែងទាំងស្រុងដែលមានគ្រែសរុបចំនួន 20,985 គ្រែ។ ក្រៅពីនេះមានឧបករណ៍ជំនួយដកដង្ហើមសរុបចំនួន 9,932 គ្រឿង ដោយនៅសល់ 1,300 គ្រឿងទៀតអាចប្រើបាន។
5. ការបង្កើតមន្ទីរពេទ្យថ្មី៖ យុទ្ធសាស្ត្រមានគោលដៅបង្កើនចំនួនទីតាំងដែលបានកំណត់សម្រាប់ការដាក់ដាច់ដោយឡែកជាលក្ខណៈក្រុម។ មជ្ឈមណ្ឌលដាក់អ្នកជំងឺដាច់ដោយឡែកសរុបចំនួន 13 កន្លែង ដែលអះអាងថាមានបន្ទប់ចំនួន 1,553 ត្រូវបានបង្កើតរួចហើយពីអន្តេវាសនិកដ្ឋាន, មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាល, និងមូលដ្ឋានយោធា។
6. ការបង្វែរ និងការបញ្ជូនអ្នកជំងឺ៖ គោលការណ៍សម្រាប់ការបង្វែរ, ការបែងចែកនិងការដឹកអ្នកជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាបាននូវការថែទាំសមរម្យដល់អ្នកជំងឺ។ ផ្តល់ជូនអ្នកជំងឺនូវនីតិវិធីតាមដានសម្រាប់ "ការបញ្ចូនអ្នកជំងឺទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់" និង "ការផ្ទេរអ្នកជំងឺទៅអន្តរមន្ទីរពេទ្យ" ។
CECC បានចង្អុលបង្ហាញថាវិធានការណ៍តបតរបស់មណ្ឌលសុខភាពនិងការថែទាំ អាចត្រូវបានកែសម្រួលស្របតាមស្ថានភាពរាតត្បាត។
851

Was this information helpful? Yes    No