:::

បង្កើនកម្រិតនៃការការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត ហើយថ្នាក់រៀននៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅទីក្រុងតៃឈីង(Taichung) ត្រូវបានពន្យារពេល សម្រាប់ការចាប់ផ្តើម

ស្លាក
ទីតាំង中部
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 5
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2020/4/21
ថ្ងៃខែថ : 2020/4/21 上午 10:19:00

ក្នុងការទប់ទល់នឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកសួតប្រភេទថ្មី (NCP), មជ្ឈមណ្ឌលឆ្លើយតបនឹងរោគរាតត្បាត (ERC) នៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃឈីង(Taichung) បានបង្កើនកម្រិតការរីករាលដាលដល់កម្រិតទីមួយ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគជាចង្កោមខាងក្នុងបរិវេណ, ការិយាល័យអប់រំ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ, បានពន្យារពេល សម្រាប់ការចាប់ផ្តើមថ្នាក់រៀននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី និងថ្នាក់អប់រំមនុស្សពេញវ័យដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ខណៈពេលការតាមដានបន្តនឹងត្រូវបានកែសម្រួលអាស្រ័យលើការវិវត្តនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាតជាបន្តបន្ទាប់។
ការិយាល័យអប់រំបាននិយាយថាកម្មវត្ថុទាំងនោះដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនៃថ្នាក់អប់រំមនុស្សពេញវ័យក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី និងកម្មវត្ថុដទៃទៀត មានលក្ខណៈទូលំទូលាយ។ បន្ទាប់ពីការពិចារណាថាទាំងមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការការរាតត្បាតទាំងកណ្តាលនិងក្នុងមូលដ្ឋាន បានបង្កើនកម្រិតនៃការឆ្លងរីករាលដាលដល់កម្រិតទីមួយ ហើយសកម្មភាពនៃវគ្គសិក្សាទាំងនេះភាគច្រើនធ្វើឡើងខាងក្នុងបរិវេណបន្ទប់, ការិយាល័យបានសម្រេចពន្យារពេលវគ្គសិក្សាចាប់ផ្តើមរហូតដល់ថ្ងៃទី 15 ខែមេសា ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺរាតត្បាត។ លើសពីនេះទៀត វិទ្យាស្ថានសិក្សា មុនពេលចាប់ផ្តើមថ្នាក់របស់ពួកគេ, ត្រូវបានស្នើសុំឱ្យបន្តពង្រឹងការសម្លាប់មេរោគនៃបរិស្ថាននៅទីតាំងនីមួយៗ។

Was this information helpful? Yes    No