:::

ขยายเวลายื่นเรื่องขอมีใบอนุญาตถิ่นที่อยู่หรือเปลี่ยนเป็นใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ฉบับจริงของชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ และชาวฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวันที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่ถือสำเนาใบอนุญาตถิ่นที่อยู่เป็น30วันหลังจากเข้าประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการป้องกันโรคปอดอักเสบชนิดติดต่ออย่างรุนแรง

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล內政部移民署
ตี : 8
วันที่ : 2020/3/25
อัปเดต : 2020/3/25 上午 11:02:00

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบชนิดติดต่ออย่างรุนแรง ศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2020 เป็นต้นไปให้ทุกคนที่เข้าประเทศกักตัวในที่พักเป็นเวลา14วัน และเพื่อให้ผู้ที่เข้าประเทศสามารถกักตัวในที่พักได้อย่างสบายใจ จึงได้ขยายเวลาให้ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าพำนัก ชาวฮ่องกง มาเก๊าที่ถือสำเนาใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ และชาวไต้หวันที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจากเดิมที่ต้องยื่นหรือเปลี่ยนใบอนุญาตถิ่นที่อยู่เป็นฉบับจริงใน15วัน เป็นภายใน30วันหลังจากเดินทางเข้าประเทศ อย่างไรก็ตามมาตรการนี้อาจปรับเปลี่ยนหรือสิ้นสุดได้ตามสถานการณ์ของโรคระบาด

Was this information helpful? Yes    No