:::

Nhằm phối hợp với việc phòng chống dịch bệnh trong thời điểm đặc biệt nghiêm trọng, người nước ngoài, cư dân Hồng Kông, cư dân Macao có bản sao giấy phép cư trú và công dân chưa đăng ký hộ tịch tại Đài Loan, nới rộng trong 30 ngày sau khi nhập cảnh đến Sở Di dân địa phương đăng ký thẻ cư trú hoặc đổi thẻ cư trú bản chính

nhãn
vị trí臺灣
nguồn dữ liệu內政部移民署
Lượt : 17
Ngày : 2020/3/25
Cập nhật : 2020/3/25 上午 11:00:00

Để phòng ngừa dịch bệnh viêm phổi lây nhiễm ngày càng đặc biệt nghiêm trọng, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, từ ngày 19/3/2020, tất cả những người nhập cảnh cần phải thực hiện kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Nhằm để những người nước ngoài an tâm thực hiện kiểm dịch tại nhà, đối với người nước ngoài có visa cư trú và người Hồng Kông, Macao có thẻ cư trú bản sao và cư dân chưa đăng ký hộ tịch tại Đài Loan, theo quy định sau khi nhập cảnh trong 15 ngày thì đăng ký thẻ cư trú hoặc đổi thẻ cư trú bản chính, kể từ ngày nói trên nới rộng đăng ký trong 30 ngày. Biện pháp tạm thời này sẽ chấm dứt tùy thuộc diễn biến dịch bệnh

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không