:::

ขยายเวลาการอยู่ในไต้หวันของชาวต่างชาติที่เข้าประเทศก่อนวันที่ 21 มีนาคม ปี2020 ด้วยวีซ่าฟรี Visa on Arrival หรือถือวีซ่าพำนักชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ อีก30วันอัตโนมัติโดยไม่ต้องยื่นขอเพิ่มเติม

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล外交部
ตี : 11
วันที่ : 2020/3/25
อัปเดต : 2020/3/25 上午 10:27:00

เพื่อรับมือกับโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่(ไวรัสอู่ฮั่น) ที่ระบาดทั่วโลกในขณะนี้ จึงได้ใช้มาตรการจำกัดการเข้าประเทศผ่านเขตชายแดนและเครื่องบิน กระทรวงการต่างประเทศประกาศว่า ให้ขยายวีซ่าให้ชาวต่างชาติที่เข้าประเทศก่อนวันที่ 21 มีนาคม ปี2020 ด้วยวีซ่าฟรี Visa on Arrival หรือถือวีซ่าพำนักชั่วคราวที่ยังไม่หมดอายุ อีก30วันอัตโนมัติ ไม่ต้องยื่นขอเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามยังไม่อนุญาตให้อยู่ในไต้หวันเกิน180วัน โดยมาตรการนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของโรคระบาดต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทประกาศในวันที่ 20 มีนาคมว่า มีโครงการ “ขยายเวลาการอาศัย(พำนัก)สำหรับชาวต่างชาติที่รายงานตัว” สำหรับชาวต่างชาติที่อยู่(พำนัก)เกินกำหนด ผู้ที่เข้ารายงานตัวในระหว่างช่วงเวลาเผยแพร่โครงการ(วันที่ 20 มีนาคม ถึง 30 มิถุนายน) จะเข้าข่ายมาตรการพิเศษ คือไม่จับกุม ไม่จำกัดเวลาพำนักในไต้หวัน และเสียค่าปรับในอัตราขั้นต่ำสุด หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานฯ(https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7229/7238/217253/)

Was this information helpful? Yes    No