:::

ห้ามนักท่องเที่ยวเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวันทุกกรณีตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน

ฉลาก
ที่ตั้ง臺灣
แหล่งข้อมูล衛生福利部疾病管制署
ตี : 10
วันที่ : 2020/3/25
อัปเดต : 2020/3/25 上午 10:17:00

ศูนย์บัญชาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อกล่าวในวัน(ที่22)นี้ว่า สถานการณ์โรค COVID-19 (ไวรัสอู่ฮั่น) ได้แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทั้งยังมีการพบผู้ป่วยที่กลับจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อกันผ่านการโดยสารเครื่องบิน ไต้หวันจึงได้ออกกฎห้ามไม่ให้ผู้โดยสารเดินทางมาเปลี่ยนเครื่องที่ไต้หวันทุกกรณี เพื่อลดการเดินทางข้ามพรมแดนของประชาชน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม เวลา 00:00น. จนถึงวันที่ 7 เมษายน ปี(2020)นี้

ศูนย์บัญชาการฯเปิดเผยว่า ชาวเมืองที่เดินทางกลับไต้หวันต้องกรอกแบบประเมินสุขภาพและแจ้งกักตัวในที่พัก หากมีอาการเป็นไข้ ไอเป็นต้น กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หากพบอาการน่าสงสัยภายใน14วันนับแต่กลับประเทศ สามารถโทรไปที่สายด่วนป้องกันโรคติดต่อได้ฟรีที่หมายเลข1922(หรือ0800-001922) พร้อมทั้งสวมหน้ากาก ปฏิบัติตามคำแนะนำ และเดินทางไปพบแพทย์โดยเร็ว ขอให้แจ้งประวัติการเดินทาง อาชีพ ประวัติการสัมผัส และมีการรวมกลุ่มหรือไม่(TOCC) เพื่อให้วินิจฉัยโรคได้อย่างทันท่วงที

Was this information helpful? Yes    No